Ajankohtaista

Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajan tarkastus valmistunut

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo. Hankinta on Suomen Lauttaliikenteelle merkittävä, joten se valmisteltiin ja toteutettiin erittäin huolellisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 13 eurooppalaiselle telakalle.

Tilaus päädyttiin tekemään puolalaiselta Crist S.A. -telakalta, koska telakka jätti hinta-laatu-suhteeltaan parhaan tarjouksen. Voittanut tarjous täytti hankinnalle asetetut, tarkat tekniset kriteerit. Lauttaa rakennetaan telakalla parhaillaan.

Suomen Lauttaliikenne pyysi selvityksen telakan alihankkijoista

Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan on alkukesästä esitetty vakavia syytöksiä. Mediassa uutisoitiin, että hollantilaisen Leiden Asia Centren alustavan raportin ja saksalaisen ”Cash for Kim” -dokumentin mukaan puolalaisilla telakoilla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä heikoin työehdoin.

Suomen Lauttaliikenne otti esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiö aloitti välittömästi asian selvittämisen ja antoi KPMG:lle toimeksiannon selvittää syytösten todenperäisyys. KPMG:n tekemän raportin avainlöydökset olivat:

• Crist S.A. telakka-alueella työskenteli alihankkija Armex Sp. z o.o.:n palkkaamana 39 Pohjois-Korean kansalaista. Telakka-alueella työskentelee kaikkiaan 1500-2500 työntekijää. Raportin mukaan pohjoiskorealaisten työluvissa, oleskeluluvissa tai työolosuhteissa ei ollut huomauttamista.
• Pohjoiskorealaiset eivät olleet telakan palveluksessa, vaan työskentelivät alihankkijan kautta. Crist S.A. on tehnyt alihankintasopimuksen terästyötuotannosta Armexin kanssa, joka on puolestaan tehnyt sopimuksen pohjoiskorealaisen Korea Rungrado General Trading Corporationin kanssa. Rungrado on vastuussa pohjoiskorealaisen työvoiman rekrytoinnista. Rungrado on rekisteröity Pyongyangissa Pohjoiskoreassa. Pohjoiskorealaisen yhtiön omistuspohjaa ei ole pystytty varmuudella selvittämään, koska kolmannella osapuolella ei ole pääsyä rekistereihin Pohjois-Koreassa.
• Armexin ja Rungradon sopimukset pohjoiskorealaisten työntekijöiden kanssa eivät ole luonteeltaan työsopimuksia, vaan urakkasopimuksia, joissa suoraan määritellään valmistettava tuote (puolan kielestä käännös englanniksi: ”contract to perform specified task”).
• Raportin mukaan pohjoiskorealaiset eivät ole työskennelleet Suomen Lauttaliikenteen tilaaman hybridilautan parissa.
• KPMG on käynyt läpi puolalaisen valvovan viranomaisen (National Labour Inspectorate) pöytäkirjat. NLI vastaa Suomen AVI:a (Aluehallintovirastoa). NLI:n viimeisessä tarkastuksessa (31.5.2016) ei löytynyt huomautettavaa koskien Crist S.A.:n alihankkijan Armexin toimintaa.

Crist S.A. on antanut Suomen Lauttaliikenteelle kirjallisen lausunnon, jossa se toteaa toimivansa Puolan, EU:n ja kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti. Crist S.A. kunnioittaa kuitenkin asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa toiveita, minkä vuoksi se on ilmoittanut lopettavansa pohjoiskorealaisen työvoiman käytön elokuussa 2016.

Varmistuakseen yhteiskuntavastuun toteutumisesta Suomen Lauttaliikenne tulee antamaan toimeksiannon KPMG:lle tarkastaa, että Crist S.A. alihankkijoineen toimii lausuntonsa mukaisesti.

”Suomen Lauttaliikenne edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan kestävää ja vastuullista toimintaa. Siksi aloitimme tämän selvitysprosessiin heti kuultuamme tapauksesta. Saimme selvityksessä tyydyttävän vastauksen, ja meille onkin tärkeää, että Crist S.A. toimii lupaustensa ja edellytystemme mukaisesti”, sanoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Lisätietoja:

Suomen Lauttaliikenne Oy
Mats Rosin
Toimitusjohtaja

mats.rosin@finferries.fi
0400 522 037


Vaikuta Finferriesin lauttojen ja yhteysalusten toimintaan!

Lasten on päästävä kouluun, luotolaisten mantereelle töihin ja mökkiläisten lomanviettoon – toimivien liikenneyhteyksien ylläpitäminen tuhansien järvien ja saarien maassa vaatii lauttoja, losseja ja yhteysaluksia. Finferriesin 44 reitillä kulkeekin vuosittain miljoonia ajoneuvoja ja matkustajia.

Toimintaa kehitetään asiakas huomioiden, joten kaikilla reiteillä tehdään kesäisin laaja asiakastyytyväisyyskysely. Tänä vuonna asiakastyytyväisyyskyselylomakkeita jaetaan reiteillä koko heinäkuun ajan ja siihen voi vastata myös netissä (klikkaa tästä).

– Viime vuoden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset johtivat muun muassa siihen, että olemme nyt kehittämässä mobiilisovellusta, josta esimerkiksi löytyy kätevästi oman suosikkireitin tiedot, kertoo Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vaikuttavat myös reiteillä työskentelevään henkilökuntaan. Viime vuoden tulosten ansiosta Alassalmen lossi valittiin Vuoden Reitiksi. Asiakkaiden antamaa palautetta käsitellään myös henkilöstötapaamisissa.

– Finferriesin aikaisemmille tutkimuksille on ollut tyypillistä se, että matkustajat ovat vastanneet todella aktiivisesti. Näin he selkeästi haluavat viestiä varustamolle palvelun toimivuudesta. Viime vuoden tulokset olivat erinomaiset. Asiakkaiden antama yleisarvosana oli Finferriesille ennätyksellinen 8,6 asteikolla 1-10, kertoo tutkimuksen suorittavan Innolink Research Oy:n tutkimuspäällikkö Pasi Lahtinen.

Kaikkien asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 200 euron lahjakorttia. Viime vuoden voittajat olivat Anja Kunnari, Jyrki Kuitto ja Uolevi Vuorinen.

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, Finferries, p: 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Tutkimuspäällikkö Pasi Lahtinen, Innolink Research, p: 040 5339367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajaa kohtaan vakavia syytöksiä

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo.

Hankinta on Suomen Lauttaliikenteelle merkittävä ja se valmisteltiin ja toteutettiin huolellisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 13 eurooppalaiselle telakalle. Loppusuoralle selviytyi viisi telakkaa. Tilaus päädyttiin tekemään Crist S.A. -telakalta, koska telakka jätti hinta-laatu-suhteeltaan parhaan tarjouksen. Voittanut tarjous täytti hankinnalle asetetut, erittäin tarkat tekniset kriteerit. Lauttaa rakennetaan telakalla parhaillaan.

Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan on esitetty vakavia syytöksiä. Äskettäin on uutisoitu, että telakalla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä erittäin heikoin työehdoin.

”Edellytämme, että alustoimittajamme toimivat vastuullisesti. Suhtaudumme hybridilautan rakentajaa ja sen alihankkijoita kohtaan esitettyihin väitteisiin erittäin vakavasti. Saatuamme tiedon näistä vakavista syytöksistä, aloitimme välittömästi asian selvittämisen”, sanoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Tarjouskilpailun voittaneesta telakasta, eli Crist S.A.:sta, tehtiin perusteellinen selvitys, johon kuuluivat muun muassa toistuvat vierailut telakalla. Suomen Lauttaliikenteen omissa ja yhtiön teettämissä selvityksissä ei ilmennyt mitään, mikä olisi antanut ymmärtää, että nyt mediassa kuvatun kaltainen toiminta voisi olla mahdollista.

Lisätietoja:

Suomen Lauttaliikenne Oy

Mats Rosin

Toimitusjohtaja

mats.rosin@finferries.fi

0400 522 037


Tutkimus: Asiakkaat odottavat lautta- ja yhteysalusliikenteeltä luotettavuutta

Finferries teetti heinäkuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn jokaisella 43 reitillään, jonka toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Säännöllisiä tutkimuksia on tehty jo 4 vuotta. Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 3370 matkustajaa. Vastauksia saatiin yli 1300 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Matkustajat pitivät lautta- ja yhteysalusliikenteen tärkeimpinä puolina erityisesti turvallisuudentunnetta matkan aikana ja varustamon toiminnan luotettavuutta. Lisäksi sujuvuus, sekä maihin että alukselle siirryttäessä, sekä henkilökunnan luottamusta herättävä esiintyminen nousivat keskeisten tekijöiden joukkoon. Nämä aiheet ovat jo kolmatta vuotta tärkeimpien tekijöiden kärjessä. Finferriesin toiminta sai kaikilla tärkeimmillä mittareilla erittäin hyvät arvosanat. Vapaamuotoisessa palautteessa kiitettiin myös aikataulujen pitävyyttä.

” Tutkimuksessa arvioidaan kuiluanalyysilla miten yhtiö pystyy vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin. Finferriesien tulokset olivat erinomaiset”, toteaa Innolink Researchin Pasi Lahtinen.

Finferriesin asiakkailtaan saama yleisarvosana on parantunut jokaisella tutkimuskierroksella. Vuonna 2015 matkustajat antoivat lautta- ja yhteysaluspalvelulle arvosanan 8,6, asteikolla yhdestä kymmeneen.
” Matkustajilta saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeä toiminnan kehittämisessä. Vuosi vuodelta parantuneet arviot kertovat pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksellisuudesta. Työ toki jatkuu. Kyselyssä matkustajat nostivat esiin erityisesti toiveet verkkosivujemme kehittämisestä. Pyrimmekin jatkossa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin kehittämällä myös vaihtoehtoisia viestintäkanavia verkkosivujemme rinnalle ”, toteaa Finferriesin viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen.

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen, Finferries, p: 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Tutkimuspäällikkö Pasi Lahtinen, Innolink Research, p: 040 5339367, pasi.lahtinen@innolink.fi


Uusi tekniikka nostaa Suomen Lauttaliikenteen hybridialuksen ympäristöystävällisten lauttojen kansainväliseen kärkeen

Suomen Lauttaliikenne solmi keväällä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen Parainen–Nauvo-reitin palvelukapasiteetin nostamisesta, joka toteutetaan uudella, ympäristöystävällisellä lautalla. Reitin nykyisiä aluksia suurempi energiatehokas uusi lautta tulee liikenteeseen kesällä 2017.

– Haluamme tarjota matkustajillemme uutta kalustoa, joka takaa, että toimintamme luotettavuus ja turvallisuus paranevat entisestään. Myös ympäristö otetaan konkreettisesti huomioon panostamalla vähäpäästöiseen hybridialukseen, kertoo Suomen Lauttaliikenne Oy:n toimitusjohtaja Mats Rosin.

Uuden lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselsähkö. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös toimintavarmuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä ja laadukasta peruspalvelua tuottava alus.

Suomen Lauttaliikenne tilaa uuden aluksen Gdyniassa toimivalta puolalaiselta CRIST S.A. -telakalta. Suomen Lauttaliikenne lähetti tarjouspyynnön 13 telakalle, ja loppusuoralle pääsi telakoita Norjasta, Puolasta, Saksasta sekä Suomesta.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkä ja yksityiskohtainen valintaprosessi on saatu päätökseen. Crist valittiin toimittajaksi, koska sen hinta oli selkeästi kilpailukykyisin ja kyky tuottaa laadukas alus on hyvä. Aluksella käytettävän uuden tekniikan toimittaa Siemens, jolla on vankka kokemus ja hyvää näyttöä vastaavasta sovelluksesta norjalaisella lautalla, Mats Rosin toteaa.

- Hybridilautta on nykyaikainen, tehokas ja ympäristöystävällinen liikennevaihtoehto Suomen saaristoon. Tämä on yksi merkittävä askel, jolla suojellaan Itämerta, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Parainen–Nauvo-reitille tuleva hybridilautta on luonnollinen jatkumo Korppoo–Houtskari–Norrskata-reitin energiatehokkaalle Stellalle. Suomen Lauttaliikenne on jo aiemmin aloittanut kehitystyön koskien vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämistä aluksilla perinteisen polttoöljyn rinnalla. Uusi lautta on myös luokiteltu siten, että se voi jatkossa liikennöidä muillakin alueilla ja reiteillä.

Sähkökäyttöinen hybridilautta tulee olemaan noin 90 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus. Liikennöinti Parainen–Nauvo-reitillä aloitetaan kesällä 2017.


Lisätietoa:

Mats Rosin                                            Jutta Valkeinen
toimitusjohtaja                                     viestintäpäällikkö
mats.rosin@finferries.fi                       jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                         +358 400 – 406 614


Suomen Lauttaliikenne -konserni, Finferries, on valtion omistama toimija, joka hoitaa sekä yhteysalus- että lauttaliikennettä. Yhteysalusliikenteestä konsernissa vastaa tytäryhtiö Suomen Saaristovarustamo Oy. Konsernissa työskentelee noin 320 henkilöä yli 40 reitillä ympäri Suomea. Vuosittain reiteillä kulkee noin viisi miljoonaa ajoneuvoa ja kymmenen miljoonaa matkustajaa. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja sivukonttori Savonlinnassa.


Tilaa RSS-syöte