Ajankohtaista

Yhteysalusreitti Nauvon eteläinen ja poikittainen 1.5.2022 lähtien

Suomen Lauttaliikenne Oy osallistui Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisemaan Nauvon eteläisen ja poikittaisen yhteysalusreitin kilpailutukseen.

Yhtiö menestyi kilpailutuksessa ja liikennöinti Nauvon eteläisellä ja poikittaisella yhteysalusreitillä siirtyy Finferriesin vastuulle 1.5.2022.

Sopimuskausi päättyy huhtikuussa 2027.

Lisätietoja
Mats Rosin
toimitusjohtaja


Finferries on Varsinais-Suomen vuoden 2020 logistiikkayritys

Finferries palkittiin 20.4.2021 Turun kauppakamarin ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n Varsinais-Suomen alueen myöntämällä vuoden logistiikkayritys kunniapalkinnolla. Palkinto myönnetään valtakunnallisesti merkittävästä Varsinais-Suomen alueella toteutetusta työstä Suomen logistiikkatoimialan ja logististen palveluiden kehittämiseksi. Palkinnon otti vastaan Turun Messukeskuksessa Finferriesin toimitusjohtaja Mats Rosin.

– Palkinto on erittäin arvostettu ja Finferries kiittää saamastaan tunnustuksesta, joka osoittaa että kehitystyötämme lauttaliikenteen hyväksi arvostetaan. Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras vesiliikenteen yhteyspalvelun osaaja, joka nykyaikaistaa ja uudistaa kalustoaan sekä turvallisuuden parantamiseksi että ympäristön hyväksi. Suomen ensimmäisen hybridilautta Elektran käyttökokemukset ovat vajaan neljän vuoden aikana olleet erittäin hyviä ja Elektra valjasti uuden teknologian ympäristön palvelukseen, toteaa Mats Rosin.

Katso Turun Kauppakamarin tiedote


Tiedote 31.3.2021

Suomen Lauttaliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2021.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 9 § mukaiset asiat. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti jakaa 3,85 miljoonaa euroa osinkoa. Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Vuodelle 2021 päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Heikinheimo, jäseniksi Kati Niemelä, Kaarina Soikkanen, Håkan Modig ja Matias Knip. Tilintarkastajana jatkaa Oy Tuokko Ltd, vastuunalaisena tarkastajana KHT Janne Elo.

Tämän lisäksi todettiin, että yhtiön toiminta on pandemiasta huolimatta sujunut hyvin eikä yhtään vuoroa tästä syystä ole jäänyt ajamatta.

Viime vuosien aikana solmittujen asiakassopimusten johdosta yhtiöllä on käynnissä merkittävä kaluston uudistamisohjelma, jonka avulla yhtiö vastuullisesti tuo ympäristöystävällisempää kalustoa reiteilleen pienentääkseen hiilijalanjälkeään. Yhtiö arvostaa hyvää yhteistyötä toimittajien kanssa ja kiitos luotettavien toimittajien, uudistamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö toimii prosessiensa mukaisesti toimittajien valinnassa ja hyväksymisessä. Valinnassa pääpaino on tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhteella, toimitusvarmuudella, toimittajan vastuullisuudella ja palvelualttiudella. Toimittajien on myös täytettävä tilaajavastuulain asettamat vaatimukset ja oltava riittävän vakavaraisia toimitusriskien minimoimiseksi.

Yhtiön yhdessä Ansgar Ab:n kanssa muodostama konsortio voitti Ahvenanmaalla Föglön-kilpailutuksen vuonna 2019 sopimuskaudelle 2022–2037 (15 vuotta). Sopimus Föglön-reitin osalta sanottiin Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimesta irti alkuvuodesta 2020. Sopimuksen irtisanominen oikeuttaa yhtiön näkemyksen mukaan korvaukseen. Yhtiö ja Ansgar Ab ovat esittäneet Ahvenanmaan maakuntahallitukselle tilikaudella 2020 syntyneistä ja tulevista taloudellisista menetyksistä yli 10 M€ korvausvaatimuksen. Yhtiö ja Ansgar Ab ovat käynnistäneet oikeudellisen prosessin korvausten perimiseksi.

Suomen Lauttaliikenne -konsernin vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2020 on tänään, 31.3.2021 julkaistu yhtiön kotisivuilla. Ruotsinkieliset ja englanninkieliset versiot julkaistaan lähiaikoina.

Mats Rosin
toimitusjohtaja


Finferries tuo Suomen maantielauttaliikenteeseen uutta, ympäristöystävällistä kalustoa

Suomen Lauttaliikenne Oy, Finferries, on allekirjoittanut palvelusopimukset ELY-keskuksen kanssa koskien 40 maantielauttareittiä Suomessa. Reitit on jaettu 4 sopimuskokonaisuuteen joiden pituudet vaihtelevat 6 - 10 vuoden välillä. Uudet sopimukset nostavat usealla reitillä palvelutasoa ja tuovat herkille vesistöalueille myös uusia, ympäristöystävällisiä lautta-aluksia ja losseja.

- Nämä sopimukset mahdollistavat muun muassa 2 uuden hybridilautan tuomisen vilkkaimmille reiteillemme Saaristotielle. Myös monet uudelleenjärjestelyt nostavat kapasiteettia useilla reiteillä. On hienoa, että ELY-keskus haluaa näin pitkäjänteisesti panostaa maantielauttayhteyksien kehittämiseen. Tämä tulee näkymään positiivisesti sekä matkustajiemme että henkilökuntamme arjessa. Pitkät sopimukset mahdollistavat investoinnin uuteen, ympäristöystävälliseen tekniikkaan, toteaa Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.


Parainen-Nauvo –reitin palvelutaso nousee vuodesta 2023 alkaen, kun nykyisen hybridilautta Elektran rinnalla alkaa liikennöidä vastaava, tekniikaltaan päivitetty hybridilautta. Tämä nostaa lauttapaikan ajoneuvokapasiteettia ja vähentää reitin hiilidioksidipäästöjä jopa yli 60 %. Lauttapaikalla päästään kahdella hybridilautalla jopa parempiin liikennesuoritteisiin kuin nyt kolmella lautalla. Uuden lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselgeneraattorit.


Nauvo-Korppoo –reitin lauttapaikan välityskyky paranee oleellisesti, kun nykyisen päälautan korvaa uusi vuonna 2023 liikennöinnin aloittava hybridilossi. Lauttapaikan kapasiteetti kasvaa yli 60 % nykyisestä 30 ajoneuvon tasosta. Samalla paikalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 60 %.


Myös Skåldön reitin kantavuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee oleellisesti, kun nykyisen kantavuudeltaan 90 tonnin lossin korvaa vuodesta 2022 alkaen 150 tonnin ympäristöystävällinen lossi.

Uudet sopimukset tuovat kaluston uudelleensijoittelulla isomman maantielautan myös seuraaville reiteille: Arvinsalmi, Hanhivirta, Palva, Korppoo-Norrskata, Kustavi-Iniö ja Bergö.

- Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka kilpailuttaja haastaa mukaan yhteisiin ympäristötalkoisiin. Antaahan tämä myös luottamusta ja tulevaisuuden toivoa kaikille heille, jotka asuvat saaristossa tai vesistöalueilla. On todella hienoa, että Finferries pääsee toteuttamaan näitä uudistuksia ja aiomme viedä jokaisen niistä maaliin, vastuullisesti ja hyvällä tekemisen meiningillä, kiteyttää Rosin.


Mergus lautta-aluksella läheltä piti –tilanne 13.11.2019

Lautta-alus Merguksella on tapahtunut läheltä piti –tilanne tänään klo 12:48 matkustaja-rahtilaiva Finnswanin kanssa.
Yhtiö on raportoinut tapahtuneesta viranomaisille ja tilannetta selvitetään.

Lautta-aluksella oli tapahtumahetkellä 2 matkustajaa ja 3 miehistön jäsentä. Mergus teki väistöliikkeen yhteentörmäyksen välttämiseksi.
Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa ja alus jatkaa liikennettä normaalin aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja: Turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos, puh 050 541 0838


Tilaa RSS-syöte