Ajankohtaista

Kaikki Finferriesin alukset samanvärisiksi

Finferriesin tehtävänä on varmistaa liikenneyhteyksien toimivuus rannikon saaristossa ja Järvi-Suomessa. Varustamolla on yli 80 alusta, joilla liikennöidään ympäri Suomea, aina pohjoisen Kemijärveltä etelän Kotkaan.

Finferries aloittaa vuonna 2017 alustensa ilmeen yhtenäistämisen. Visuaalinen muutos tulee koskemaan kaikkia Finferriesin aluksia – lauttoja, losseja ja yhteysaluksia. Vesirajan yläpuolella olevat alusten rungot maalataan keltaiseksi ja aiemmat tummat sävyt muuttuvat sinisiksi.

- Alustemme värimaailman yhtenäistämisellä selkeytämme ajatusta siitä, että Finferriesin nimeen yhdistettävä luotettava ja turvallinen toiminta toteutuu niin yhteysaluksilla kuin maantielautoilla. Haluamme myös visuaalisesti olla selkeästi erottuva, laadukas toimija, kertoo toimitusjohtaja Mats Rosin.

Ensimmäisenä muodonmuutoksen kokee yhteysalus Kaita, joka toimii vara-aluksena Turun Saariston reiteillä. Myös jo entuudestaan keltaisten lautta-alusten ja lossien värimaailma standardisoituu ilmeen yhtenäistämisen myötä. Koko kaluston värimaailma yhtenäistyy vähitellen telakointiaikataulujen mukaisesti. Samanväriset alukset tulevat yhdistämään myös varustamon henkilöstöä.

- Työtämme on kuljettaa maailman arvokkainta lastia – ihmisiä – yli vesien. Siksi turvallisuus on tärkeää ja myös yksi arvoistamme. Vesillä turvallisuus syntyy muun muassa huomatuksi tulemisesta. Kirkas keltainen on tuttu huomio- ja turvallisuusväri, siksi se on luontainen vaihtoehto kaikille Finferriesin aluksille, toteaa Mats Rosin.

Lisätietoa:
viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen


Asiakkaat arvostavat Finferriesin toimintaa

Lue vuoden 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista täältä:

http://research.innolink.fi/tulostiedotteet/finferries/

Ja iso kiitos kaikille vastaajille!


Suomen ympäristöystävällisin lautta-alus on Elektra

Finferries vastaanottaa nykyisiä aluksiaan suuremman ja energiatehokkaamman lautan kesällä 2017. Parainen-Nauvo reitille tulevan lautan energialähteinä toimivat ensisijaisesti maasähköllä ladattavat akkupaketit sekä niiden rinnalla varmistuksena dieselsähkö. Suunnittelukriteereissä on korostettu myös toimintavarmuutta, jotta lopputuloksena saadaan uusinta teknologiaa hyödyntävä ja laadukasta peruspalvelua tuottava alus.Myös aluksen nimeä on suunniteltu huolella. Tavoitteena oli löytää nimi, joka viittaisi vahvasti sähköön. Sen pitää myös olla helppo lausua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lukuisten vaihtoehtojen joukosta nousi kirkkaimpana Elektra.

– Valitsemalla Elektran hybridilautan nimeksi kunnioitamme myös vanhoja merenkulkuperinteitä antamalla alukselle naisen nimen, kertoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Finferriesin viimeisimmät uudisrakennukset on nimetty taivaankappaleiden mukaisesti (Korppoo-Norrskata-Houtskari reitin lautta-alus Stella sekä Kotka-Pyhtää reitin öljyntorjunta- ja yhteysalus Otava), joten Rosinin mukaan on luontevaa liittää joukkoon myös Elektra. Kreikkalaisen mytologian mukaan Elektra on yksi tähti Seulasissa eli Plejadeissa.
– Toivomme tietysti, että aluksen nimi herättää positiivista vastakaikua matkustajissa. Se tulee olemaan tärkeä osa käyttäjiensä arkipäivää ja siksi halusimme julkistaa nimen jo hyvissä ajoin ennen aluksen saapumista, Rosin lisää.

Sähkökäyttöinen hybridilautta tulee olemaan noin 90 metriä pitkä, 16 metriä leveä ja kapasiteetiltaan 90 henkilöauton lautta-alus.


Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajan jatkotarkastus tuki telakan lausuntoa

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo. Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan esitettiin alkukesästä vakavia syytöksiä. Mediassa uutisoitiin, että puolalaisilla telakoilla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä heikoin työehdoin.

Suomen Lauttaliikenne otti esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiö aloitti välittömästi asian selvittämisen ja antoi KPMG:lle toimeksiannon selvittää syytösten todenperäisyyttä KPMG:n heinäkuussa tekemän raportin mukaan Crist S.A. telakka-alueella työskenteli alihankkija Armex Sp. z o.o.:n palkkaamana 39 Pohjois-Korean kansalaista. Telakka-alueella työskentelee kaikkiaan 1500-2500 työntekijää. Raportin mukaan pohjoiskorealaisten työluvissa, oleskeluluvissa tai työolosuhteissa ei löytynyt huomautettavaa.

Crist S.A. antoi alkukesän uutisoinnin jälkeen Suomen Lauttaliikenteelle kirjallisen lausunnon, jossa se totesi toimivansa Puolan, EU:n ja kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti. Crist S.A. ilmoitti kuitenkin kunnioittavansa asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa toiveita, minkä vuoksi se ilmoitti lopettavansa pohjoiskorealaisen työvoiman käytön elokuussa 2016.

Varmistuakseen yhteiskuntavastuun toteutumisesta Suomen Lauttaliikenne antoi toimeksiannon KPMG:lle tarkastaa uudelleen, että Crist S.A. alihankkijoineen toimii lausuntonsa mukaisesti. KPMG:n jatkotarkastuksessa ei havaittu Crist S.A-telakan käyttävän pohjoiskorealaisia työntekijöitä.


Suomen Lauttaliikenteen alustoimittajan tarkastus valmistunut

Suomen Lauttaliikenne Oy tilasi puolalaiselta Crist S.A. -telakalta lokakuussa 2015 ympäristöystävällisen hybridilautan yhteysvälille Parainen-Nauvo. Hankinta on Suomen Lauttaliikenteelle merkittävä, joten se valmisteltiin ja toteutettiin erittäin huolellisesti. Tarjouspyyntö lähetettiin 13 eurooppalaiselle telakalle.

Tilaus päädyttiin tekemään puolalaiselta Crist S.A. -telakalta, koska telakka jätti hinta-laatu-suhteeltaan parhaan tarjouksen. Voittanut tarjous täytti hankinnalle asetetut, tarkat tekniset kriteerit. Lauttaa rakennetaan telakalla parhaillaan.

Suomen Lauttaliikenne pyysi selvityksen telakan alihankkijoista

Crist S.A. -telakkaa ja sen alihankkijoiden toimintaa kohtaan on alkukesästä esitetty vakavia syytöksiä. Mediassa uutisoitiin, että hollantilaisen Leiden Asia Centren alustavan raportin ja saksalaisen ”Cash for Kim” -dokumentin mukaan puolalaisilla telakoilla työskentelee pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä heikoin työehdoin.

Suomen Lauttaliikenne otti esitetyt väitteet erittäin vakavasti. Yhtiö aloitti välittömästi asian selvittämisen ja antoi KPMG:lle toimeksiannon selvittää syytösten todenperäisyys. KPMG:n tekemän raportin avainlöydökset olivat:

• Crist S.A. telakka-alueella työskenteli alihankkija Armex Sp. z o.o.:n palkkaamana 39 Pohjois-Korean kansalaista. Telakka-alueella työskentelee kaikkiaan 1500-2500 työntekijää. Raportin mukaan pohjoiskorealaisten työluvissa, oleskeluluvissa tai työolosuhteissa ei ollut huomauttamista.
• Pohjoiskorealaiset eivät olleet telakan palveluksessa, vaan työskentelivät alihankkijan kautta. Crist S.A. on tehnyt alihankintasopimuksen terästyötuotannosta Armexin kanssa, joka on puolestaan tehnyt sopimuksen pohjoiskorealaisen Korea Rungrado General Trading Corporationin kanssa. Rungrado on vastuussa pohjoiskorealaisen työvoiman rekrytoinnista. Rungrado on rekisteröity Pyongyangissa Pohjoiskoreassa. Pohjoiskorealaisen yhtiön omistuspohjaa ei ole pystytty varmuudella selvittämään, koska kolmannella osapuolella ei ole pääsyä rekistereihin Pohjois-Koreassa.
• Armexin ja Rungradon sopimukset pohjoiskorealaisten työntekijöiden kanssa eivät ole luonteeltaan työsopimuksia, vaan urakkasopimuksia, joissa suoraan määritellään valmistettava tuote (puolan kielestä käännös englanniksi: ”contract to perform specified task”).
• Raportin mukaan pohjoiskorealaiset eivät ole työskennelleet Suomen Lauttaliikenteen tilaaman hybridilautan parissa.
• KPMG on käynyt läpi puolalaisen valvovan viranomaisen (National Labour Inspectorate) pöytäkirjat. NLI vastaa Suomen AVI:a (Aluehallintovirastoa). NLI:n viimeisessä tarkastuksessa (31.5.2016) ei löytynyt huomautettavaa koskien Crist S.A.:n alihankkijan Armexin toimintaa.

Crist S.A. on antanut Suomen Lauttaliikenteelle kirjallisen lausunnon, jossa se toteaa toimivansa Puolan, EU:n ja kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti. Crist S.A. kunnioittaa kuitenkin asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa toiveita, minkä vuoksi se on ilmoittanut lopettavansa pohjoiskorealaisen työvoiman käytön elokuussa 2016.

Varmistuakseen yhteiskuntavastuun toteutumisesta Suomen Lauttaliikenne tulee antamaan toimeksiannon KPMG:lle tarkastaa, että Crist S.A. alihankkijoineen toimii lausuntonsa mukaisesti.

”Suomen Lauttaliikenne edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan kestävää ja vastuullista toimintaa. Siksi aloitimme tämän selvitysprosessiin heti kuultuamme tapauksesta. Saimme selvityksessä tyydyttävän vastauksen, ja meille onkin tärkeää, että Crist S.A. toimii lupaustensa ja edellytystemme mukaisesti”, sanoo Suomen Lauttaliikenteen toimitusjohtaja Mats Rosin.

Lisätietoja:

Suomen Lauttaliikenne Oy
Mats Rosin
Toimitusjohtaja

mats.rosin@finferries.fi
0400 522 037


Tilaa RSS-syöte