Batterihybridvajerfärjan L-317 återgår i trafik den 21.4.2023 kl. 11:00

Kirjoitettu 21.04.2023

I det interna utredningsarbetet upptäcktes en egenskap i en av kontrollpanelerna, som har möjliggjort den felaktiga funktionen och orsakade att vajerfärjan tillfälligt inte var manövrerbart. Till kontrollpanelen har en korrigeringsåtgärd gjorts i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

En grundlig teknisk inspektion har genomförts på vajerfärjan och vid inspektionen har inga tekniska faktorer upptäckts, som kunde ha orsakat att vajerfärjan förlorade sin manövrerbarhet. Myndigheterna har konstaterat att vajerfärjan är tekniskt operationsduglig, och vajerfärjan har beviljats tillstånd att återgå i trafik.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, vice verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi