Falco världens första fullständigt autonoma färja

Kirjoitettu 03.12.2018

Rolls-Royce och Finlands statsägda färjeoperatör Finferries (koncernen Finlands Färjetrafik) har idag framgångsrikt demonstrerat världens första helt autonoma färja i skärgården söder om Åbo.

Landsvägsfärjan Falco använde en kombination av Rolls-Royce Ship Intelligence-teknologier för att framgångsrikt navigera autonomt sin väg mellan Pargas och Nagu. Under returresan var färjan fjärrstyrd från Åbo.

Under demonstrationen utförde Falco, med 80 inbjudna VIP-gäster ombord, resan under fullt autonom kontroll. Fartyget upptäckte objekt med hjälp av sensorfusion och artificiell intelligens och utförde kollisionsundvikande och automatisk förtöjning med det nyligen utvecklade autonoma navigationssystemet. Allt detta utan mänsklig inblandning från besättningen.

 Falco är utrustad med en rad avancerade sensorer, som gör det möjligt att skapa en detaljerad bild av omgivningen i realtid och med en nivå av noggrannhet utöver det mänskliga ögat. Bilden skapas genom att fusionera sensordata och den vidarebefordras också till Finferries fjärrkontrollcenter på land i Åbo centrum (ca.50 km från färjan), där en  befälhavare övervakar den autonoma operationen och kan vid behov  ta kontroll över fartyget.

Under de autonoma driftstesterna i Åbo skärgård har Rolls-Royce hittills klockat nästan 400 timmar av tester till sjöss. Rolls-Royce Autodocking-system är en av de tekniker som har testats framgångsrikt. Denna funktion gör det möjligt för fartyget att automatiskt ändra kurs och fart när man närmar sig kajen och att utföra automatisk dockning utan mänsklig inblandning. Under sjötesterna har lösningen för att undvika kollision också testats under olika förhållanden under flera timmars drift.

 Tidigare i år började Rolls-Royce och Finferries samarbeta på ett nytt forskningsprojekt kallat SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) för att fortsätta genomförandet av resultaten från det tidigare forskningsprojektet Advanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA), finansierat av Business Finland.

 Mikael Mäkinen, direktör för Commercial Marine-enheten på Rolls-Royce, kommenterade: ”I dag innebär ett stort steg framåt i resan mot autonom sjöfart och bekräftar exakt vad vi har sagt i flera år, att autonom sjöfart kommer att förverkligas. SVAN-projektet har varit ett framgångsrikt samarbete mellan Rolls-Royce och Finferries och ett idealiskt tillfälle att visa världen hur Ship Intelligence-teknologin kan medföra stora fördelar med säker och effektiv drift av fartyg.”

 ”Det här är ett mycket stolt ögonblick för oss alla och innebär vår mest betydelsefulla milstolpe hittills. Dagens demonstration visar att det autonoma fartyget inte bara är ett koncept, utan något som kommer att omforma sjöfarten som vi känner till den.”

 Mats Rosin, VD för Finferries, tillade: ”Vi är väldigt stolta över att maritim historia igen har gjorts på Pargas-Nagu rutten. Först med vår världsberömda hybridfärja Elektra och nu är Falco världens första fullt autonoma färja. Som en modern fartygsägare har vårt främsta mål i detta samarbete varit att öka säkerheten inom sjötrafiken, eftersom detta är till nytta för både miljön och våra passagerare. Men vi är också lika glada över hur den här demonstrationen öppnar dörrarna för nya möjligheter till autonom, säker och miljövänlig sjöfart.”

 Falco är en landsvägsfärja som påbörjade trafikeringen 1993. Den är utrustad med roderpropellrar från Rolls-Royce.