Finferries deltar i det innovativa One Sea-projektet

Kirjoitettu 12.10.2017

Finferries, marknadsledande inom färje- och förbindelsefartygstrafiken i Finland, ansluter sig till ekosystemet One Sea som främjar autonom sjöfart på Östersjön. Finferries strävar efter att tillämpa teknologi för autonom sjöfart i sin framtida verksamhet. Genom att ansluta sig till ekosystemet blir Finferries en av föregångarna inom området.
”Vår avsikt var ursprungligen att först år 2018, efter två års verksamhet, utöka gruppen av föregångarföretag som deltar i att leda ekosystemet. Företagens vilja att investera visar att det finns en stor efterfrågan på marknaden såväl på den autonoma trafiken som på DIMECC:s verksamhetsmodell. Vi önskar naturligtvis nykomlingarna välkomna redan nu”, konstaterar Päivi Haikkola, ekosystemchef på DIMECC.
Finferries verkar längs Finlands kuster och inre vattenvägar, och transporterar årligen tio miljoner passagerare och fyra miljoner fordon. Finferries strävar efter att modernisera sitt fartygsbestånd, och en del av denna uppgift består i att integrera den senaste teknologin såväl i nybyggen som i den befintliga flottan. Teknologierna förväntas förbättra passagerarsäkerheten och garantera bästa möjliga service för personer som är beroende av färjeförbindelser. Företaget fokuserar också mycket på att utveckla miljövänlig teknologi.
”Att ansluta sig till ekosystemet One Sea var ett naturligt steg för det moderna färjerederi som Finferries är. Vi var det första rederiet som introducerade en miljövänlig, eldriven hybridfärja i Finland, och våra fartyg har också använts i testverksamhet inom AAWA-projektet. Det är viktigt för oss att delta i DIMECC-samarbetet, där den nyaste teknologin används för att göra sjöfarten säkrare och mer miljövänlig”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finferries.
Samuli Eloranta, ordförande för One Seas ledningsgrupp, är entusiastisk över ekosystemets nya medlem. ”Våra nya samarbetspartners företräder branscher som är viktiga med tanke på ekosystemet, och ger ekosystemarbetet en ny dimension. Det är ytterst viktigt att involvera rederiernas perspektiv, som erbjuder inspirerande testmöjligheter.”
Det år 2016 grundade ekosystemet One Sea representerar ett ovanligt avancerat samarbete där aktörer som är globalt ledande inom sina branscher arbetar för ett gemensamt mål: självstyrande sjöfart. Grundarpartners är ABB, Cargotec (MacGregor och Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto samt Wärtsilä. Meriteollisuus Ry har understött arbetet och TEKES har investerat i ekosystemet. Ekosystemet One Sea leds av DIMECC Oy.