Finferries förbindelsebåtsresor kan bokas elektroniskt

Kirjoitettu 22.05.2024

Finferries nya bokningssystem för förbindelsebåtarna har tagits i bruk på Utö rutten och Kotka-Pyttis rutten. Bokningssystemet finns på booking.finferries.fi. På hemsidan www.finferries.fi finns också en direktlänk till systemet. Under sommaren kommer bokningssystemet också att införas stegvis på alla rederiets övriga förbindelsebåtsrutter.

Genom att logga in i systemet kan passageraren boka en plats på förbindelsebåten åt sig själv, sitt fordon eller sin last högst två veckor före planerad avgång. Efter bokningsförfrågan får passageraren en bekräftelse på att bokningsförfrågan har anlänt till systemet antingen per e-post eller textmeddelande. I och med systemet behöver passageraren inte längre kontakta förbindelsebåten direkt och passageraren kan göra en bokningsförfrågan vid en tidpunkt som passar hen bäst.

Bokningssystemet erbjuder förbindelsebåtspassagerarna ett modernt och enkelt sätt att göra sina resebokningar elektroniskt. Samtidigt kan passagerar-, fordons- och lastbokningar hanteras av förbindelsebåtarnas besättning bättre.

Eventuella frågor och kommentarer om bokningssystemet kan rapporteras genom att ringa bokningssystemets rådgivning på 020 7118 751 (vardagar kl. 9–15) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till booking-support@finferries.fi.

"Vårt bokningssystem har varit i testanvändning på Kotka-Pyttis rutten och Utö rutten i cirka två veckor och under den tiden har vi fått många nya användare. Vi är mycket glada över detta och användarfeedbacken har varit positiv och vi har även fått värdefulla förbättringsförslag. Vi tar gärna emot feedback och förbättringsförslag från passagerarna som gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra systemet”, berättar Håkan Fagerström, verkställande direktör för Finferries.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tel: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi