Finferries miljövänliga vajerfärja började trafikera i Åbolands skärgård

Kirjoitettu 21.02.2023

Finlands största och miljövänligaste vajerfärja, batterihybridvajerfärjan L-317, har i dag den 21.2.2023 kl. 11 börjat trafikera på Nagu–Korpo-rutten.

Finferries nybygge byggdes på Crist S.A. -varvet i Polen. Vajerfärjan drivs i första hand med landströmsladdade batterier och som reserv har vajerfärjan dieselelektrisk drift.

Vajerfärjan är 70,2 meter lång, 13,9 meter bred och dess djupgående är 2,5 meter. Vajerfärjan rymmer 52 personbilar och den maximala passagerarmängden är 200.

- L-317 ersatte Prostvik 1 -färjan, som tidigare trafikerade på Nagu–Korpo-rutten. Prostvik 1 rymmer ca 30 personbilar, vilket betyder att ruttens personbilskapacitet nästan fördubblas. Prostvik 1 förblir reservfartyg på rutten, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

- Vi har under åren kraftigt investerat i miljövänlig hybridteknologi för att kunna minska vårt koldioxidavtryck. Koldioxidutsläppen från batterihybridvajerfärjan är 85 procent lägre jämfört med Prostvik 1 -färjan. Längs med Skärgårdsvägen i Pargas trafikerar utöver den nya Nagu–Korpo färjan även batterihybridfärjorna Altera och Elektra på Pargas–Nagu-rutten, vilka tillsammans minskar avsevärt på bolagets koldioxidutsläpp, konstaterar verkställande direktör Mats Rosin.


Tilläggsinformation:

Mats Rosin
verkställande direktör