Finlands Färjetrafik Ab och Erosen Kala Oy har ingått ett hyresavtal

Kirjoitettu 26.08.2022

Finlands Färjetrafik hyr en varvshall i en varvsfastighet i Nyslott, som ägs av Erosen Kala Oy. Hyresavtalet träder i kraft hösten 2022.

Även andra företag är verksamma på området där varvsfastigheten ägd av Erosen Kala finns.

Parterna offentliggör inte detaljerna i hyresavtalet.