Förändringar på Nagu–Korpo och Vartsala rutterna från och med den 6.6.2024

Kirjoitettu 05.03.2024

Ruttförändringar och uppdateringar i flottan:

• Vajerfärjan L-198, som fram till nu har trafikerat på Vartsala rutten, flyttar till Nagu–Korpo-rutten varmed batteridrivna vajerfärjan L-317 flyttar till Vartsala-rutten.
• Vajerfärjan L-198 är för tillfället på dock och genomgår en omfattande grundförbättring, under vilken vajerfärjan kommer att byggas om till en batteridriven vajerfärja. Denna förändring representerar ett viktigt steg mot grönare och mer hållbar trafikering.
• Utöver förändringarna ovan kommer vajerfärjan L-197 (tidigare känd som Prostvik 1) att under hösten 2024 genomgå en motsvarande uppdatering. I och med detta kommer också L-197 att uppdateras till en batteridriven vajerfärja.

Förbättringar i servicenivån:

• Uppgradering av flottan och de planerade ändringarna i trafikeringstidtabellerna medför en betydande förbättring av servicenivån på Nagu–Korpo-rutten och ökar antalet turer med cirka 40 % jämfört med tidigare sommarsäsonger.
• Samtidigt ökar Vartsala-ruttens kapacitet med över 40 %, vilket möjliggör en smidigare och effektivare trafik i området.
• Förändringarna ovan minskar avsevärt på CO2-utsläppen och främjar därmed Finferries mål att minska CO2-utsläpp och förbättra miljöansvaret.
______________________________________________________________________________________

År 2023 transporterade Finferries sammanlagt 238 000 fordon på Nagu–Korpo-rutten, vilket gör rutten till den livligast trafikerade vajerfärjerutten i Skärgårdshavet. Batteridrivna vajerfärjan L-317 har trafikerat på rutten sedan februari 2023 och den dieseldrivna vajerfärjan L-197 har trafikerat parallellt med L-317 under en del av säsongen.

År 2023 transporterades det ca 150 000 fordon på Vartsala-rutten i Gustavs. På rutten trafikerar den dieseldrivna vajerfärjan L-198 (kapacitet 130 ton och 36 personbilar). Vajerfärjan genomgår en omfattande grundförbättring, under vilken den kommer att byggas om till en batteridriven vajerfärja. På grund av en ökning i trafikmängden har behovet av en större vajerfärja på Vartsala färjplatsen ökat och L-317, med en större kapacitet (200 ton och 52 personbilar).

”Vi är mycket nöjda över att vi tillsammans med NTM-centralen i Egentliga Finland kan med hjälp av färjeförändringarna erbjuda våra kunder mer smidig trafik och bättre servicenivå. Samtidigt kommer CO2-utsläppen att minska på båda rutterna, vilket är i enlighet med vår värdegrund”, berättar Håkan Fagerström, verkställande direktör för Finferries.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tel: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi