Fortsatt granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör bekräftade varvets utlåtande

Kirjoitettu 23.11.2016

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet Crist S.A., för rutten Pargas–Nagu. Allvarliga anklagelser riktades i början av sommaren mot Crist S.A. och varvets underleverantörer. I media rapporterades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under dåliga arbetsförhållanden.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. Enligt KPMG:s rapport som gjordes i juli arbetade 39 nordkoreanska medborgare på Crist S.A:s varvsområde, som anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten fanns det inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.

Efter de nyheter som spreds i början av sommaren gav Crist S.A. Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterade att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. Crist S.A. meddelade dock att varvet respekterar sina kunders och samarbetsparters önskemål, och att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft på varvet.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar gav Finlands Färjetrafik KPMG i uppdrag att kontrollera på nytt, att varvet Crist S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande. I KPMG:s fortsatta granskning konstaterades att varvet Crist S.A. inte använder nordkoreanska arbetare.