Granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör slutförd

Kirjoitettu 22.07.2016

Finlands Färjetrafik utredde verksamheten hos varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer. Varvet har meddelat att det, enligt önskemål från Finlands Färjetrafik och andra kunder, upphör att använda sig av nordkoreanska arbetare.

Finlands Färjetrafik Ab beställde i oktober 2015 en miljövänlig hybridfärja från det polska varvet CRIST S.A., för rutten Pargas–Nagu. Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik, så den förbereddes och genomfördes mycket noggrant. Anbudsbegäran sändes till 13 europeiska varv.

Fartyget beställdes av det polska varvet CRIST S.A., eftersom varvets anbud var det bästa beträffande förhållandet mellan pris och kvalitet. Det vinnande anbudet uppfyllde de noggranna tekniska kraven som uppställts för beställningen. Färjan håller nu på att byggas på varvet.

Finlands Färjetrafik beställde en utredning gällande varvets underleverantörer

Allvarliga anklagelser har i början av sommaren riktats mot CRIST S.A. och varvets underleverantörer. I media sades att nordkoreanska gästarbetare arbetar på polska varv under väldigt dåliga arbetsvillkor, detta enligt en inledande rapport från holländska Leiden Asia Centre och den tyska dokumentären Cash For Kim.

Finlands Färjetrafik såg väldigt allvarligt på anklagelserna. Bolaget började omedelbart att utreda ärendet och gav KPMG i uppdrag att reda ut anklagelsernas sanningshalt. De viktigaste rönen i KPMG:s rapport var följande:

På CRIST S.A.:s varvsområde arbetade 39 nordkoreanska medborgare, anställda hos underleverantören Armex Sp. z o.o. På varvsområdet arbetar totalt 1500–2500 arbetare. Enligt rapporten finns inget anmärkningsvärt i nordkoreanernas arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller arbetsförhållanden.Nordkoreanerna var inte i varvets tjänst utan arbetade genom underleverantören. CRIST S.A. har ingått ett underleverantörsavtal med Armex för produktion av stålarbeten, som för sin del träffat avtal med nordkoreanska Korea Rungrado General Trading Corporation. Rungrado är ansvarigt för rekrytering av den nordkoreanska arbetskraften. Rungrado är registrerat i Pyongyang i Nordkorea. Det har inte gått att med säkerhet fastställa det nordkoreanska bolagets ägarbas, eftersom en tredje part inte har tillgång till registren i Nordkorea.Armex och Rungrados avtal med de nordkoreanska arbetstagarna är inte till sin natur arbetsavtal, utan ackordsavtal som direkt fastställer vilken produkt som ska tillverkas (engelsk översättning från polska: ”contract to perform specified task”).Enligt rapporten har nordkoreanerna inte arbetat med hybridfärjan som beställts av Finlands Färjetrafik.KPMG har gått igenom den polska övervakande myndighetens (National Labour Inspectorate) protokoll. NLI motsvarar Finlands RFV (Regionförvaltningsverket). I NLI:s senaste granskning (31.5.2016) hittades inget anmärkningsvärt i anknytning till CRIST S.A.:s underleverantörs (Armex) verksamhet.

CRIST S.A. har gett Finlands Färjetrafik ett skriftligt utlåtande, där varvet konstaterar att det agerar i enlighet med Polens och EU:s lagar och regler samt internationella lagar och regler. CRIST S.A. respekterar emellertid sina kunders och samarbetsparters önskemål, varför varvet meddelat att man i augusti 2016 slutar använda sig av nordkoreansk arbetskraft.

För att försäkra sig om att uppfylla sitt samhällsansvar kommer Finlands Färjetrafik att ge KPMG i uppdrag att kontrollera att varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer agerar i enlighet med sitt utlåtande.

”Vi förutsätter att alla våra underleverantörer agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därför påbörjade vi utredningsprocessen genast när vi fått höra om fallet. Utredningen gav ett tillfredsställande svar, och det är också viktigt för oss att CRIST S.A. håller vad de lovar och agerar enligt våra villkor”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Tilläggsinformation:

Finlands Färjetrafik Ab

Mats Rosin

Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi

0400 522 037