Kunderna uppskattar Finferries verksamet

Kirjoitettu 09.12.2016

Läs mera om kundnöjdhetsundersökningens resultat härifrån:

http://research.innolink.fi/tulostiedotteet/finferries_se/

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten!