NTM-centralen har meddelat att upphandlingsbeslutet gällande ”Järvi-Suomen maantielauttaliikennepalvelu” upphävs

Kirjoitettu 04.01.2023

Finlands Färjetrafik Ab lämnade in besvär till marknadsdomstolen och upphandlingsrättelseyrkan till NTM-centralen gällande upphandlingsbeslutet VARELY/3005/2019 Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025–2045.

NTM-centralen har i dag den 4.1.2023 fattat beslut och meddelat att det tidigare fattade upphandlingsbeslutet gällande ”Järvi-Suomen maantielauttaliikennepalvelu” upphävs och att ett nytt upphandlingsförfarande kommer att inledas.

Tilläggsinformation:
Mats Rosin
verkställande direktör