Pressmeddelanden

Undersökning: Kunderna förväntar sig pålitlighet av färje- och förbindelsebåtstrafiken

Passagerarnas förväntningar på smidighet och servicekvalitet i färje- och förbindelsebåtstrafiken ökade under 2015, och då i synnerhet förväntningarna på personalen. Finferries färjetrafik motsvarade allt bättre de ökade förväntningarna.

Läs mer

Ny teknik lyfter fram Finlands Färjetrafiks hybridfärja i den internationella spetsen för miljövänliga färjor

Läs mer

Kundnöjdhetsundersökning från Hitis i söder till Kemijärvi i norr

Läs mer

En förbättring av servicenivån medför en ny färja till Pargas-Nagu-rutten

Finlands Färjetrafik har idag den 7.5.2015 undertecknat ett avtal med Egentliga-Finlands NTM-central om en förbättring av servicenivån på Pargas-Nagu rutten. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

Läs mer

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Läs mer

Tilaa RSS-syöte