Pressmeddelanden

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Läs mer

Oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava döptes i Nystad

Måndagen 28.4.2014 firades sjösättningen och dopet av Finlands Färjetrafik Ab:s nya kombinerade oljebekämpnings- och förbindelsefartyg som är byggt av Uudenkaupungin Työvene Oy. Gudmor till fartyget är direktör Tuula Lybeck från Undervisnings- och kulturministeriet som döpte fartyget till Otava i närvaro av inbjudna gäster, representanter för Finlands Färjetrafik, Uudenkaupungin Työvene, klassificeringssällskapet Bureau Veritas och pressen.

Läs mer

Förbindelsebåten Jurmo II säljs till Sverige

Finlands Skärgårdsrederi, som ingår i Finferries koncernen, har undertecknat ett avtal om försäljning av förbindelsebåten Jurmo II till Trafikverket Färjerederiet i Sverige. Förbindelsebåten planeras att användas för trafik på Holmöleden. I samband med affären blir fartygets nya namn Capella.

Läs mer

Förbindelsebåtsrutten Kotka-Pyttis fr.o.m. 1.1.2014

Läs mer

En ny typ av förbindelse- och oljebekämpningsfartyg beställs av Finlands Färjetrafik

Finlands Färjetrafik låter bygga en ny typ av förbindelsefartyg som för första gången gör det möjligt att använda ett förbindelsefartyg som normalt går i skärgårdstrafik för eventuella oljebekämpnings-uppgifter. Det nya fartygskonceptet har utformats av vårt dotterbolag Finlands Skärgårdsrederi. Den beviljades år 2010 nyttighetsmodellen och även en patentansökan har lämnats in. Investeringens helhetsvärde är ca.7,5 miljoner euro. Fartyget byggs av varvet Uudenkaupungin Työvene Oy i Nystad. Finlands Färjetrafik ska ta leverans av fartyget sommaren 2014, då det börjar trafikera rutten Kotka - Pyttis. När fartyget införs på rutten är det den första nyanskaffningen i förbindelsebåtstrafiken i Finland sedan 1994. Beställningen möjliggjordes av att Finlands Färjetrafik vann konkurrensutsättningen för Kotka-Pyttis rutten och avtalet har tecknats av NTM-centralen.

Läs mer

Tilaa RSS-syöte