En förbättring av servicenivån medför en ny färja till Pargas-Nagu-rutten

Utgiven 07.05.2015

Finlands Färjetrafik har idag den 7.5.2015 undertecknat ett avtal med Egentliga-Finlands NTM-central om en förbättring av servicenivån på Pargas-Nagu rutten. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

– Det är ett stort nöje att få vara med och underteckna ett avtal som kommer att förbättra trafiksmidigheten och därmed säkra att skärgården förblir livskraftig även i framtiden. För oss är det en hedersuppgift att få utveckla en ny färja, som lever upp till passagerarnas förväntningar och framtidens miljökrav på den livligt trafikerade Pargas-Nagu-rutten, konstaterar verkställande direktör Mats Rosin på Finlands Färjetrafik. Enligt honom har Finlands Färjetrafik gjort konceptplanering för en hybridfärja som utöver dieselelektrisk drift även har batteripaket som laddas med landström. Konstruktionskriterierna betonar även sjösäkerhet, driftsäkerhet, och effektivitet som resulterar i en färja, som producerar högklassig basservice med hjälp av den nyaste tekniken.

Den planerade miljövänliga färjan, som är större än de nuvarande, är Finferries svar på Egentliga-Finlands NTM-centralens och Trafikverkets begäran om en lösning på ruttens trafikmässiga utmaningar. Den nya färjan kommer att vara ca 95 meter lång, 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar. Även lastningsramperna blir bredare än på de nuvarande färjorna vilket gör lastningen och lossningen snabbare. Ramperna blir likadana som på Stella som byggdes 2012 och som trafikerar på Korpo-Houtskär-Norrskata-rutten.

– Nybygget är en naturlig fortsättning på den nya generationen av landsvägsfärjor som Stella representerar. Vårt mål är att utveckla branschen genom att sätta i trafik modernt tonnage med lång livslängd. Vid planering och konstruktion av nybyggen betonar vi starkt miljöaspekterna, säger Mats Rosin.

Bolaget har inlett förhandlingarna med varven. Målet är att nybygget påbörjar trafiken på Pargas-Nagu-rutten sommaren 2017.

Ytterligare information: Finlands Färjetrafik Ab, verkställande direktör Mats Rosin, tfn 0400 522 037
Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen, tfn 0400 406 614

Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runt om i landet. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Finlands Färjetrafik har under sina 5 verksamhetsår gjort stora investeringar för att förnya tonnaget. Bolaget har satt in 7 helt moderniserade vajerfärjor på olika rutter. Förra sommaren tog bolaget emot oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava på rutten Kotka–Pyttis och 2013 började den frigående färjan Stella trafikera på rutten Korpo–Houtskär–Norrskata.