Färjan Mergus i en nära på –situation 13.11.2019

Utgiven 13.11.2019

Färjan Mergus hamnade idag kl. 12:48 i en nära på –situation med passagerar-fraktfartyget Finnswan. Bolaget har raporterat händelsen till myndigheterna och situation utreds.

Ombord fanns 2 passagerare och 3 besättningsmän. Mergus gjorde en undanmanöver för att undvika kollision. Ingen skadades
och färjan fortsätter trafikera enligt normal tidtabell.

Tilläggsinformation: Säkerhets- och trafikdirektör Pasi Roos, tfn 050 541 0838