Finferries är årets logistikföretag 2020 i Egentliga Finland

Utgiven 20.04.2021

Finferries belönades den 20.4.2021 med hederspris som årets logistikföretag. Hederspriset beviljades av Åbo Handelskammare och Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf i Egentliga Finland. Priset beviljas för landsomfattande och framstående arbete i Egentliga Finland för utveckling av Finlands logistikbransch och logistiktjänster. Finferries verkställande direktör Mats Rosin tog emot priset i Åbo mässcentrum.

– Priset är väldigt uppskattat och Finferries tackar för detta erkännande, som bevisar att vårt utvecklingsarbete för färjtrafiken uppskattas. Vårt mål är att vara Nordens främsta aktör inom förbindelsetrafik till sjöss, som moderniserar och förnyar sin flotta för att förbättra säkerheten och minska miljöbelastningen. Finlands första hybridfärja Elektra har varit i trafik i snart fyra år och erfarenheterna har varit mycket goda. Tack vare Elektra har vi ny teknologi, som gynnar vår miljö, konstaterar Mats Rosin.

Se meddelandet på finska från Åbo Handelskammare