Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Utgiven 11.07.2014

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Finferries trafikerar på över 40 rutter runt om i Finland med förbindelsebåtar och färjor. Rutterna har sammanlagt över 10 miljoner passagerare om året och somrarna är ur Finferries synvinkel sett s.k. säsong.

I samarbete med Innolink Research Oy genomförde Finferries i fjol en kundnöjdhetsenkät på alla rutter där kundresponsen blev startskottet till en förnyad webbsida och snabbare trafikmeddelanden. De förnyade webbsidorna, som har lanserats nu i sommar, har fått en efterlängtad kartfunktion som gör det enklare att hitta rutterna oberoende av var man reser, i Insjö-Finland eller vid kusten. Finferries har även förnyat sitt system för trafikmeddelanden för att informationen om avvikelser i trafiken ska kunna distribueras i så nära realtid som möjligt.

- Kundundersökningen gav oss tydliga mål för verksamhetsutvecklingen. Det kändes även fint att vår personal fick så mycket positiv respons och att undersökningen gav klara belägg på att deras arbete uppskattas överallt i Finland. För det riktar vi ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Vi hoppas att kunderna även i år lämnar respons när enkäterna delas ut på våra rutter i juli, säger Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

- Det är glädjande att Finferries i fjol fick ett så utmärkt resultat inom de delområden som de svarande upplevde som mest viktiga, där i synnerhet kundernas känsla av att resa tryggt och personalens kundbemötande lyftes fram bland de mest framgångsrika delfaktorerna. Även det allmänna vitsordet från kunderna, 8,4 (på skalan 1–10), visar att man litar på Finferries verksamhet, bedömer undersökningschef Katja Rantakeisu på Innolink Research Oy fjolårsresultatet.

Kundnöjdhetsenkäten läggs ut även på Finferries webbplats www.finferries.fi där man under juli månad kan svara på den på båda inhemska språken. Bland de svarande lottas 3 presentkort på 200 euro ut.

Ytterligare information: Kommunikationschef Jutta Valkeinen, jutta.valkeinen@finferries.fi, tfn 0400-406 614

Finferries trafikerar på följande rutter:

Alassalmi, Arvinsalmi, Barösund, Bergö, Eskilsö, Hanhivirta, Hirvisalmi, Houtskär-Iniö, Hämmärönsalmi, Hätinvirta, Högsar, Högsåra, Iniö-Gustavs, Karlö, Kasnäs-Hitis, Keistiö, Kivimo, Koivukanta, Kokkila, Korpo-Houtskär, Korpo-Norrskata, Kortesalmi, Kotka-Pyttis, Kuparonvirta, Kyläniemi, Lamposaari, Mossala, Nagu-Korpo, Nagu norra rutt, Palva, Pargas-Nagu, Pellinki, Puutossalmi, Rongonsalmi, Räisälä, Saverkeit, Skåldö, Tappuvirta, Vartsala, Vekaransalmi, Velkuanmaa, Velkuarutten, Våno.