Ny teknik lyfter fram Finlands Färjetrafiks hybridfärja i den internationella spetsen för miljövänliga färjor

Utgiven 29.10.2015

Finlands Färjetrafik undertecknade på våren ett avtal med NTM-centralen om en förbättring av servicenivån på rutten Pargas-Nagu. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

– Vi vill erbjuda våra passagerare nytt tonnage som garanterar att vår verksamhet är ännu pålitligare och tryggare än tidigare. Vi har även på ett konkret sätt tagit hänsyn till miljön genom att satsa på en hybridfärja med små utsläpp, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik Ab.

Som energikälla för nybygget fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktionskriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Finlands Färjetrafik beställer nybygget av det polska varvet CRIST S.A. i Gdynia. Finlands Färjetrafik skickade anbudsbegäran till 13 varv och med på slutrakan fanns varv från Finland, Norge, Polen och Tyskland.

– Jag är mycket nöjd över att den långa och detaljerade processen har nått sitt mål. Crist valdes till leverantör eftersom priset var det konkurrenskraftigaste och Crist har kunnandet att leverera ett högklassigt fartyg. Den nya teknik som ska användas på färjan levereras av Siemens som har en gedigen erfarenhet och som kan uppvisa ett utmärkt resultat av tillämpningen på en norsk färja, konstaterar Mats Rosin.

– Hybridfärjan är ett modernt, effektivt och miljövänligt trafikalternativ i den finländska skärgården. Det här är ett viktigt steg framåt i skyddet av Östersjön, säger Janne Öhman, verkställande direktör för Siemens Osakeyhtiö.

Hybridfärjan som tas i bruk på rutten Pargas-Nagu är en naturlig fortsättning på energieffektiva Stella som trafikerar på rutten Korpo-Houtskär-Norrskata. Finlands Färjetrafik har redan tidigare påbörjat utvecklingsarbetet med att vid sidan av traditionell brännolja utnyttja alternativa energikällor på färjorna. Nybygget har även klassats så att det i framtiden även kan trafikera i andra områden och på andra rutter.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara 90 meter lång och 16 meter bred, med en kapacitet på 90 personbilar.
Trafiken på rutten Pargas-Nagu påbörjas sommaren 2017.


Ytterligare information:

Mats Rosin                                          Jutta Valkeinen   
verkställande direktör                        kommunikationschef                
mats.rosin@finferries.fi                      jutta.valkeinen@finferries.fi
+ 358 400 – 522 037                        +358 400 – 406 614

 
Koncernen Finlands Färjetrafik, Finferries, är en statsägd aktör som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finlands Skärgårdsrederi Ab, som är dotterbolag i koncernen, svarar för förbindelsebåtstrafiken. Koncernen har cirka 320 anställda och den opererar på över 40 rutter runtom i Finland. Dess fartyg och färjor transporterar årligen cirka 5 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Huvudkontoret finns i Åbo och en filial i Nyslott.