Undersökning: Kunderna förväntar sig pålitlighet av färje- och förbindelsebåtstrafiken

Utgiven 03.12.2015

Passagerarnas förväntningar på smidighet och servicekvalitet i färje- och förbindelsebåtstrafiken ökade under 2015, och då i synnerhet förväntningarna på personalen. Finferries färjetrafik motsvarade allt bättre de ökade förväntningarna.

Finferries lät genomföra en kundnöjdhetsenkät på samtliga 43 rutter i juli 2015. För själva utförandet svarade Innolink Research Oy. Enkäter har genomförts regelbundet under 4 år. År 2015 svarade sammantaget 3 370 passagerare på kundnöjdhetsenkäten, vilket är 1 300 fler än året innan.

Passagerarna lyfte fram känslan av trygghet ombord och pålitligheten i rederiets verksamhet som särskilt viktiga i färje- och förbindelsebåtstrafiken. Andra viktiga faktorer var smidigheten, både vid ombord- och avkörning, och ett förtroendeingivande uppträdande hos personalen. Dessa ämnen toppar redan tredje året i rad det man såg som viktigast. Finferries verksamhet fick enligt alla de viktigaste kriterierna mycket goda vitsord. I den fritt formulerade responsen uttryckte man även uppskattning för att tidtabellerna håller.

” Med hjälp av en GAP-analys bedömer man i enkäten hur bolaget förmår svara mot kundernas förväntningar. Finferries resultat var utmärkta”, konstaterar Pasi Lahtinen från Innolink Research.

Det allmänna vitsord Finferries har fått av kunderna har förbättrats för varje enkät. 2015 var vitsordet 8,6 på en skala från ett till tio.
” Responsen från våra kunder är ytterst viktig för att utveckla verksamheten. Att kundbedömningarna år för år blivit bättre visar att vårt långsiktiga utvecklingsarbete har varit resultatrikt. Men det betyder ju inte att arbetet tar slut, vi fortsätter att vidareutveckla verksamheten. I enkäten lyfte resenärerna särskilt fram önskemål om att webbplatsen utvecklas. Vår ambition är att i fortsättningen betjäna våra kunder allt bättre genom att utveckla nya kommunikationskanaler som ett alternativ för webbsidorna”, konstaterar Finferries kommunikationschef Jutta Valkeinen.

Ytterligare information:
Kommunikationschef Jutta Valkeinen, Finferries, tfn 0400 406 614, jutta.valkeinen@finferries.fi
Undersökningschef Pasi Lahtinen, Innolink Research, tfn 040 533 9367, pasi.lahtinen@innolink.fi