Räisälä isvägen är öppen

Kirjoitettu 27.11.2023

Uppdaterad 5.1.2024

Räisälä isvägen är öppen

Kapacitetsbegränsningar på isvägen:

• Högsta tillåtna vikten för fordonskombination 17,0 t
• Högsta tillåtna axelvikt 9,0 t
• Högsta tillåtna boggievikt 11,0 t

• Hastighetsbegränsning på isvägen är 30 km/h

FÄRJAN KÖR INTE UNDER VINTERSÄSONGEN