Skärgårdsvägens färjtidtabeller

Kirjoitettu 02.05.2024

Skärgårdsvägens färjtidtabeller 1.5.2024-30.4.2025 finns på vår hemsida och i mobilappen.  

Pappersversioner av tidtabellerna kommer att finnas på Skärgårdsvägens färjor under vecka 22.