Strejkvarsel

Kirjoitettu 11.04.2017

Finlands Sjömans-Union och Finlands Skeppsbefälsförbund har gett ut en strejkvarsel som gäller Finlands Färjetrafiks frigående fartyg.
Enligt strejkvarseln kommer besättningen på de frigående färjorna att lägga ner arbetet på fartygen 28.4.2017 fr.o.m. kl. 06:00. Strejkvarseln berör inte vajerfärjorna.

Förhandlingarna för att nå samförstånd fortsätter i ledningen av riksförlikningsmannen.