Skagen

Giltighetstid: 28.12.2023 ~ 01.05.2024

UTGIVEN 28.12.2023 15:09

Färjplats: Skagen
Situation: Mindre reservtonnage 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen