Vartsala

Giltighetstid: 28.12.2023 ~ 01.05.2024

UTGIVEN 27.12.2023 16:28

Färjplats: Vartsala
Situation: Mindre reservtonnage
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen