Vartsala

Giltighetstid: 28.12.2023-1.5.2024

UTGIVEN 27.12.2023 16:30

Vartsala vajerfärjan konverteras till en miljövänlig hybridvajerfärja. Under ombyggnadsarbetet kommer en reservfärja att trafikera på rutten och dess kapacitet är 90 t. 

Ombyggnadsarbetet tar uppskattningsvis fyra månader och den förnyade vajerfärjan återgår i trafik på Vartsala-rutten under våren 2024.