Trafikminister Anne Berner döpte Finlands första elfärja

Kirjoitettu 29.05.2017

Finferries nya färja Elektra döptes idag 29 maj vid Aura å i Åbo. Vid dopet närvarade inbjudna gäster och media. Det traditionella dopuppdraget utfördes av fartygets gudmor, trafikminister Anne Berner.

– Det var en stor ära att få trafikminister Berner som gudmor till vårt fartyg som huvudsakligen drivs med el. Det här bekräftar för oss att vår satsning på ny miljövänlig teknik är uppskattad, berättar den verkställande direktören för Finlands Färjetrafik Ab, Mats Rosin.

Elektras energikällor består i första hand av batteripaket som laddas med landström varje gång fartyget anlöper stranden. Vid sidan om batterierna har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift, som kan tas i bruk till exempel vid stränga isvintrar eller eventuella elavbrott. I konstruktionskriterierna har man betonat driftsäkerhet för att få en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.

Byggnadsarbetet av Elektra påbörjades i april förra året på det polska varvet CRIST S.A. Finferries är nöjda med samarbetet med fartygets leverantör. Varvet har gjort ett högklassigt arbete vilket enbart en blick på de genomarbetade detaljerna på bildäcket visar.

Den moderna tekniken som krävs på elfärjan har levererats av Siemens.

– Det var tryggt att satsa på ny teknik med en samarbetspartner som redan tidigare har visat prov på en fungerande elfärja, konstaterar Mats Rosin med hänvisning till elfärjan Ampere, som trafikerar i Norge och vars teknik också kommer från Siemens.

Den eldrivna hybridfärjan är avsevärt större än tidigare landsvägsfärjor. Elektra är ett 97,92 meter långt och 15,20 meter brett färjefartyg med en kapacitet för 90 personbilar. Trafiken på rutten Pargas–Nagu påbörjas under juni 2017. Det nya fartygets ankomst kommer inte att påverka ruttens tidtabeller.
Finferries välkomnar alla ombord på den nya generationens fartyg!