Jobba på våra färjor

Våra färjerutter ligger mitt i vackraste Finland och du får arbeta i vacker natur i alla vackra årstider.

Vill du bli en del av färjans besättning?

På våra färjor arbetar en befälhavare, maskinchef och en däcksman. Nedan kan du läsa om behörighetskraven för de olika tjänsterna.

Befälhavare

 • Överstyrmansbrev eller åtminstone vaktstyrmansbrev och 12 månaders sjötjänstgöring som vaktstyrman eller befälhavare.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.
 • Första hjälpen utbildning (FHJ1).
 • Vägskydd 1.

Maskinchef

 • Vaktmaskinmästarbrev och 12 månaders sjötjänstgöring som maskinmästare.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.
 • Vägskydd 1.


Däcksman

 • Åtminstone däcksmansbehörighet i inrikes fart.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.
 • Vägskydd 1.
 • Det går att arbeta som däcksman även med introduktion ombord på fartyget. Intyg över kurs i förstahandssläckning krävs.

Till uppgifterna hör arbeten relaterade till förtöjning, lossning och lastning av fartyget, fartygsunderhåll samt kundbetjäning av hög kvalitet.

Lönen på färjorna är enligt kollektivavtal och lönen är konkurrenskraftig. Arbetsuppgifterna möjliggör arbete nära hemmet och ordinarie arbetstid som i huvudsak baseras på 1:1 rotation.

Vi förutsätter starkt engagemang i säkerhetsfrågor. Vi värdesätter ansvarstagande, flexibilitet, initiativtagande, serviceinriktning och god samarbetsförmåga.


Tilläggsinformation om uppgiften

Ifall du vill ha tilläggsinformation om arbetet på våra färjor var vänligen i kontakt med vår säkerhets- och trafikdirektör, pasi.roos(at)finferries.fi.

Våra färjerutter

 • Karlö rutten – färjorna Merisilta och Meriluoto
 • Iniö–Gustavs-rutten – färjan Aura
 • Kasnäs–Hitis-rutten – färjan Aurora
 • Korpo–Houtskär-rutten – färjan Stella
 • Korpo–Norrskata-rutten – färjan Falco
 • Pargas–Nagu-rutten - batteridrivna elfärjorna Altera och Elektra


Finferries i korthet

För att upprätthålla fungerande transportförbindelser i landet med tusentals sjöar och öar krävs färjor, vajerfärjor och förbindelsebåtar. Finlands Färjetrafik -koncernens fartyg transporterar miljontals fordon och passagerare på ett miljövänligt sätt, på totalt 48 rutter. Våra passagerare betjänas av över 300 kunniga anställda.

Vi erbjuder därmed samhällsviktiga uppgifter i ett kundorienterat rederi. Vi är en pålitlig, säker och rättvis arbetsgivare som också möjliggör långa karriärer. Vi erbjuder goda personalförmåner, en stödjande och gemensam arbetsgemenskap, en bekväm arbetsmiljö och en omfattande företagshälsovård. Våra arbetsspråk är finska och svenska.

Vi är också en pionjär inom elektrifiering av fartyg i Finland och vi arbetar med att utveckla teknik både för att förbättra säkerheten och för miljön. Vattnet skiljer åt, Finferries förenar – ansvarsfullt och med hänsyn till miljön.

Välkommen att jobba hos oss!