Jobba på våra förbindelsebåtar

Finferries erbjuder viktiga transportförbindelser året runt för dem som bor och arbetar i skärgården. Vi betjänar även stuggäster och turister.

Vill du jobba på våra förbindelsebåtar?

Som regel arbetar två personer på våra förbindelsebåtar: befälhavare/maskinchef och däcksman. Nedan kan du läsa mera om behörighetskraven för de olika tjänsterna.

Befälhavare

 • Åtminstone behörighetsbrev för skeppare i inrikes fart och maskinskötarbrev. På de större förbindelsebåtarna vaktstyrmansbrev och 12 månaders sjötjänstgöring som styrman eller befälhavare.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.
 • GOC eller ROC.

      Arbetet innefattar körande av förbindelsebåt samt uppgifter relaterade till säkerhet och fartygsunderhåll.

Maskinchef

 • På de större förbindelsebåtarna åtminstone vaktmaskinmästarbrev och åtminstone 12 månader tjänstgöring som maskinmästare. Om det behövs en maskinchef till de mindre förbindelsebåtarna är behörighetskravet åtminstone maskinskötarbrev.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.

       Arbetet innefattar bland annat uppgifter relaterade till lastning av fartyget, säkerhet, tekniskt underhåll och service

Däcksman

 • Åtminstone introduktion på fartyget och kurs i förstahandssläckning eller däcksmans behörighet i inrikes fart.
 • Giltigt sjömansläkarintyg.

      Till uppgifterna hör arbeten relaterade till förtöjning, lossning och lastning av fartyget,
      fartygsunderhåll samt kundbetjäning av hög kvalitet. Däcksmannen hjälper också
      maskinchefen med service och underhåll av fartygets tekniska system.

Vi förutsätter starkt engagemang i säkerhetsfrågor samt kunskaper i svenska och finska. Vi värdesätter ansvarstagande, flexibilitet, initiativtagande, serviceinriktning och god samarbetsförmåga.

Lönen på färjorna är enligt kollektivavtal och lönen är konkurrenskraftig. Arbetsuppgifterna möjliggör arbete nära hemmet och ordinarie arbetstid som i huvudsak baseras på 1:1 rotation.

Tilläggsinformation om uppgiften

Ifall du vill ha tilläggsinformation om arbetet på våra förbindelsebåtar var vänligen i kontakt med trafikchef Jussi Mäkitalo, jussi.makitalo(at)finferries.fi.


Våra förbindelsebåtsrutter

Våra förbindelsebåtsrutter finns i Åbolands skärgård och i Kotka skärgården.

 • Houtskärsrutten – ms Finnö
 • Iniö tilläggsrutt – ms Kivimo
 • Kotka–Pyttis-rutten – ms Otava
 • Nagu södra rutt – ms Falkö
 • Nagu norra rutt – ms Innamo
 • Pargas ruttområde – ms Viken
 • Utö ruttområde – ms UIö
 • Velkua rutten – ms Kaita

Finferries i korthet

Vi erbjuder samhällsviktiga uppgifter i ett kundorienterat rederi.

Vi är en pålitlig, säker och rättvis arbetsgivare som också möjliggör långa karriärer. Vi erbjuder goda personalförmåner, en stödjande och gemensam arbetsgemenskap, en bekväm arbetsmiljö och en omfattande företagshälsovård. Våra arbetsspråk är finska och svenska.

Vi är också en pionjär inom elektrifiering av fartyg i Finland och vi arbetar med att utveckla teknik. Vi har de senaste åren förbättrat skärgårdens gamla förbindelsebåtsflotta. De nya förbindelsebåtarna samt de gamla förbindelsebåtarnas konversionsprojekt stöder bolagets miljöarbete genom att minska utsläppen. Till flera nuvarande förbindelsebåtar har det bytts huvudmaskiner och katalysatorer, som använder urea, och som tillsammans uppfyller Tier III -utsläppskraven. Vi ser till att våra fartyg är i gott skick och att vi kan transportera våra passagerare säkert till deras destination. Vattnet skiljer åt, Finferries förenar – ansvarsfullt och med hänsyn till miljön.


Välkommen att jobba hos oss!