Jobba på våra vajerfärjor

Vi trafikerar på över 30 vajerfärjerutter i Havs-Finland och Insjö-Finland.

Hur kan man bli färjförare?

Du måste vara 18 år gammal

I arbetet som färjförare krävs ingen sjömansutbildning eller tidigare erfarenhet av sjöfart, men dessa kan ses som fördelar.


För att köra vajerfärja behöver du ett färjförarintyg.

Du kan genomföra vår kostnadsfria utbildning för färjförare, och efter det har du möjlighet att arbeta som färjförare på bolagets vajerfärjor.

Som färjförare måste du också ha följande behörigheter och intyg:

  • Läkarintyg som intygar att den sökandes hälsotillstånd är lämpligt för att köra färja (under 3 år gammalt).
  • Minst VHF certifikat för maritim radiokommunikation, avgiftsfri behörighetsexamen ordnad av Traficom.
  • Giltigt nödförstahjälp -intyg eller FHJ1 (under 3 år gammalt) (t.ex. avgiftsfria kurser ordnade av Röda korset).
  • Vägskydd 1 -intyg, Trafikledsverkets avgiftsfria kurs.

Färjförarutbildningen, som vi själv utvecklat och som baserar sig på myndigheternas krav, inkluderar undervisningsmaterial, ett prov, en introduktionsfas, fördjupad repetitionsutbildning samt simulatorövningar i vår egen simulator.

Efter avslutad utbildning får du betald arbetspraktik på våra vajerfärjor. Praktiken på vajerfärjan varar från cirka två veckor till en månad. Om du redan har ett läkarintyg kan du börja arbetspraktiken innan du har fått övriga behörigheter och intyg.


Tilläggsinformation om uppgiften

Om du behöver mer information om arbetet som färjförare, vänligen kontakta oss – vi berättar gärna mer och svarar på dina frågor.

Havs-Finlands trafikchef Lari Lapintie, lari.lapintie(at)finferries.fi
Insjö-Finlands trafikchef Niko Saarinen, niko.saarinen(at)finferries.fi


Färjförararbete

Färjförararbetet innefattar mer än att bara köra vajerfärja: till exempel mindre underhållsarbeten och fastighetsunderhåll. I ditt mångsidiga arbete har du ett fantastiskt landskapskontor, där du kan se årstidernas växlingar.

En god förmåga att lära sig nya saker krävs av en färjförare. Vajerfärjeteknik blir bekant på jobbet.

Färjförarens lön baseras på ett allmänt bindande kollektivavtal gällande vajerfärjorna. Lönen består av grundlönen och bland annat skifttillägg. Färjförararbetet är antingen två- eller treskiftsarbete.

Vi förutsätter starkt engagemang i säkerhetsfrågor. Vi värdesätter ansvarstagande, flexibilitet, initiativtagande, serviceinriktning och god samarbetsförmåga.

Finferries i korthet

För att upprätthålla fungerande transportförbindelser i landet med tusentals sjöar och öar krävs färjor, vajerfärjor och förbindelsebåtar. Finlands Färjetrafik -koncernens fartyg transporterar miljontals fordon och passagerare på ett miljövänligt sätt, på totalt 48 rutter. Våra passagerare betjänas av över 300 kunniga anställda.

Vi erbjuder därmed samhällsviktiga uppgifter i ett kundorienterat rederi. Vi är en pålitlig, säker och rättvis arbetsgivare som också möjliggör långa karriärer. Vi erbjuder goda personalförmåner, en stödjande och gemensam arbetsgemenskap, en bekväm arbetsmiljö och en omfattande företagshälsovård. Våra arbetsspråk är finska och svenska.

Vi är också en pionjär inom elektrifiering av fartyg i Finland och vi arbetar med att utveckla teknik både för att förbättra säkerheten och för miljön. Vattnet skiljer åt, Finferries förenar – ansvarsfullt och med hänsyn till miljön.

Välkommen att jobba hos oss!