En ny typ av förbindelse- och oljebekämpningsfartyg beställs av Finlands Färjetrafik

Kirjoitettu 25.01.2013

Finlands Färjetrafik låter bygga en ny typ av förbindelsefartyg som för första gången gör det möjligt att använda ett förbindelsefartyg som normalt går i skärgårdstrafik för eventuella oljebekämpnings-uppgifter. Det nya fartygskonceptet har utformats av vårt dotterbolag Finlands Skärgårdsrederi. Den beviljades år 2010 nyttighetsmodellen och även en patentansökan har lämnats in. Investeringens helhetsvärde är ca.7,5 miljoner euro. Fartyget byggs av varvet Uudenkaupungin Työvene Oy i Nystad. Finlands Färjetrafik ska ta leverans av fartyget sommaren 2014, då det börjar trafikera rutten Kotka - Pyttis. När fartyget införs på rutten är det den första nyanskaffningen i förbindelsebåtstrafiken i Finland sedan 1994. Beställningen möjliggjordes av att Finlands Färjetrafik vann konkurrensutsättningen för Kotka-Pyttis rutten och avtalet har tecknats av NTM-centralen.

- Detta nybygge visar i vilken riktning förbindelsetrafiken kommer att utvecklas. Det moderna kombinationsfartyget kommer inte endast att sköta passagerartrafik utan har också en viktig roll när det gäller att trygga bevarandet av de känsliga vattenområdena, konstaterar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Fartyget som är utrustat med den senaste tekniken är 34,9 meter långt, 9 meter brett och tar upp till 100 passagerare. Vid oljebekämpningsuppgifter har fartyget kapacitet att samla in 100 m3 oljehaltigt havsvatten åt gången. Som förbindelsefartyg har det ett djupgående på 2,4 meter och som oljebekämpningsfartyg 2,65 meter.

Offertförfrågan skickades till mer än tio varv. Uudenkaupungin Työvene Oy var ett noga genomtänkt val.

- Varvet i Nystad har stor erfarenhet av specialfartyg och av att bygga fartyg i denna storlek. Vi är också nöjda över att ha ett finskt varv som samarbetspartner, precis som vid våra tidigare nybyggen. Vår erfarenhet visar att finskt arbete håller världsklass i fråga om kvalitet, tillägger Rosin.

- Den nya fartygstypen byggs från början till slut på vårt varv i Nystad. Byggandet av fartyget ger en sysselsättande effekt på ca. 50 årsverken, så vi är väldigt nöjda med att beställningen är bekräftat och kommer att göra vårt bästa för att uppfylla alla krav och förväntningar som ställs på fartyget, konstaterar verkställande direktör Harri Putro från Uudenkaupungin Työvene.