Nordens färjerederier vill samarbeta

Kirjoitettu 11.09.2017

I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna gemensamt om arbeta för tre strategiska mål:

  • Minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling
  • Samverkan kring relevanta forskningsprojekt
  • Optimal bemanning och utbildning med fokus på säkerhet och service

Dessa mål ska stimulera till utveckling av vägfärjeverksamheterna och skapa förutsättningar för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna.
Uppföljning av de åtgärder och insatser som kommer att vidtas ska presenteras vid Nordiskt färjedriftsmöte 2019.

Vaxholm den 6 september 2017

Matti Vehviläinen, Direktör Närings- trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland
Mats Rosin, VD, Finlands Färjetrafik, Finland
Magnus Eriksson, Teknisk inspektör Ålands landskapsregering
Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner, rederichef Trafikverket Färjerederiet