Pressmeddelanden

Fortsatt granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör bekräftade varvets utlåtande

Läs mer

Granskning av Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör slutförd

Finlands Färjetrafik utredde verksamheten hos varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer. Varvet har meddelat att det, enligt önskemål från Finlands Färjetrafik och andra kunder, upphör att använda sig av nordkoreanska arbetare.

Läs mer

Påverka verksamheten på Finferries färjor och förbindelsefartyg!

Läs mer

Allvarliga anklagelser mot Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör

Läs mer

Undersökning: Kunderna förväntar sig pålitlighet av färje- och förbindelsebåtstrafiken

Passagerarnas förväntningar på smidighet och servicekvalitet i färje- och förbindelsebåtstrafiken ökade under 2015, och då i synnerhet förväntningarna på personalen. Finferries färjetrafik motsvarade allt bättre de ökade förväntningarna.

Läs mer

Tilaa RSS-syöte