Pressmeddelanden

Ny teknik lyfter fram Finlands Färjetrafiks hybridfärja i den internationella spetsen för miljövänliga färjor

Läs mer

Kundnöjdhetsundersökning från Hitis i söder till Kemijärvi i norr

Läs mer

En förbättring av servicenivån medför en ny färja till Pargas-Nagu-rutten

Finlands Färjetrafik har idag den 7.5.2015 undertecknat ett avtal med Egentliga-Finlands NTM-central om en förbättring av servicenivån på Pargas-Nagu rutten. Detta görs med hjälp av en ny, miljövänlig färja. Det energieffektiva nybygget som är större än de nuvarande färjorna på rutten skall tas i trafik sommaren 2017.

Läs mer

Kundundersökning ledde till konkret utveckling av Finferries verksamhet

Läs mer

Oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava döptes i Nystad

Måndagen 28.4.2014 firades sjösättningen och dopet av Finlands Färjetrafik Ab:s nya kombinerade oljebekämpnings- och förbindelsefartyg som är byggt av Uudenkaupungin Työvene Oy. Gudmor till fartyget är direktör Tuula Lybeck från Undervisnings- och kulturministeriet som döpte fartyget till Otava i närvaro av inbjudna gäster, representanter för Finlands Färjetrafik, Uudenkaupungin Työvene, klassificeringssällskapet Bureau Veritas och pressen.

Läs mer

Tilaa RSS-syöte