Allvarliga anklagelser mot Finlands Färjetrafiks fartygsleverantör

Utgiven 06.06.2016

I oktober 2015 beställde Finlands Färjetrafik Ab en miljövänlig hybridfärja av det polska varvet CRIST S.A. för rutten Pargas–Nagu.

Beställningen är betydande för Finlands Färjetrafik och den förbereddes och genomfördes noggrant. Anbudsbegäran skickades till 13 europeiska varv och på slutrakan återstod fem varv. Det slutliga valet föll på CRIST S.A. eftersom varvet lämnade den bästa offerten i relationen pris-kvalitet. Den vinnande offerten uppfyllde de för beställningen uppsatta, väldigt detaljerade tekniska kraven. Arbetet med att bygga färjan pågår för närvarande på varvet.

Allvarliga anklagelser riktas nu mot varvet CRIST S.A. och dess underleverantörer. Det har rapporterats att immigranter från Nordkorea arbetar på varvet under väldigt dåliga arbetsförhållanden.

”Vi förutsätter att våra färjeleverantörer agerar ansvarsfullt. Vi ser väldigt allvarligt på de anklagelser som riktas mot byggaren av hybridfärjan och dess underleverantörer. När vi nu har mottagit information om dessa allvarliga anklagelser, har vi omedelbart påbörjat en utredning av detta ärende”, säger Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Beställaren utförde en grundlig granskning av CRIST S.A. som vann anbudstävlingen, där upprepade besök på varvet ingick. Varken de granskningar som utfördes av Finlands Färjetrafik själv eller av externa aktörer indikerade att den typ av verksamhet som nu skildras i media skulle ha varit möjlig.

För ytterligare information:

Finlands Färjetrafik Ab
Mats Rosin
Verkställande direktör

mats.rosin@finferries.fi +358 (0)400 522 037