Finferries alla fartyg får samma färg

Utgiven 06.04.2017

Finferries uppgift är att trygga välfungerande trafikförbindelser i skärgården längs våra kuster och i Insjö-Finland. Rederiet har mer än 80 fartyg i trafik runt om i Finland, allt från Kemijärvi i norr till Kotka i söder.

Finferries påbörjar i år ett förnyande av den visuella framtoningen. Den visuella förändringen kommer att gälla alla Finferries fartyg, både färjor och förbindelsebåtar. Den delen av skrovet som är ovanför vattenlinjen kommer att målas gult och de färger som tidigare varit mörka ändras till blått.

– Genom en enhetlig färg på alla våra fartyg tydliggör vi tanken om att den pålitliga och säkra verksamhet som Finferries kopplas ihop med gäller såväl förbindelsefartyg som landsvägsfärjor. Vi vill även visuellt vara en särskiljande och högklassig aktör, berättar verkställande direktör Mats Rosin.

Den första förbindelsebåten som genomgår förvandlingen är Kaita som är reservfartyg på rutterna i Åbo skärgård. Även färgen på de redan tidigare gula färjorna standardiseras för genomgående enhetlighet. Arbetet sker i takt med dockningsschemat. Färjor och fartyg i samma färg bidrar även till att skapa en gemensam identitet hos personalen.

– Vårt arbete är att transportera världens mest värdefulla last – människor – över vatten. Därför är säkerhet viktigt och ett av våra värden. På sjön betyder säkerhet bland annat att kunna observeras. Klargul är en välbekant varsel- och säkerhetsfärg, därför är den ett naturligt alternativ för hela Finferries flotta, konstaterar Mats Rosin.

Tilläggsinformation:
kommunikationschef Jutta Valkeinen