Finlands Färjetrafik: Vi söker förhandlingslösning inför den hotande arbetsnedläggelsen

Utgiven 13.04.2017

Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab har underhandlat med sjöfartens arbetstagarorganisationer om ett nytt kombinerat kollektivavtal. Arbetstagarorganisationerna meddelade i början av veckan att om parterna inte når förhandlingsresultat före fredagen 28.4.2017 inleder arbetstagarorganisationerna stridsåtgärder denna dag.

Förhandlingarna om det nya kollektivavtalet har förts i god anda och det kom som en överraskning och besvikelse för Finalnds Färjetrafik att motparten beslutade varsla om arbetsnedläggelse. Bolagets ambition är att hitta en förhandlingslösning så att arbetet inte hinner läggas ned. Finlands Färjetrafik har erbjudit ett avtal där de nuvarande anställdas arbetsvillkor inte försämras. Erbjudandet är berättigad även i fråga om arbetsvillkoren för nya anställda

Situationen är otrevlig och Finlands Färjetrafik beklagar den ovisshet som situationen orsakar resenärerna.