Finlands mest miljövänliga färja heter Elektra

Utgiven 09.12.2016

Finferries tar under sommaren 2017 emot en färja som är större och mera energieffektiv än bolagets nuvarande fartyg. Som energikälla för färjan som ska trafikera på rutten Pargas–Nagu fungerar i första hand batteripaket som laddas med landström och vid sidan av dem har färjan som säkerhet dieselelektrisk drift. I konstruktions-kriterierna har man även betonat driftsäkerhet som resulterar i en färja som producerar högklassig basservice med hjälp av den senaste tekniken.Också fartygets namn har planerats med omsorg. Målet var att hitta ett namn som starkt för tankarna till elektricitet. Namnet bör också vara lätt att uttala på finska, svenska och engelska. Namnet Elektra utmärkte sig mest bland de många alternativen.

– Med namnet Elektra hedrar vi också gamla sjöfartstraditioner, genom att ge fartyget ett kvinnonamn, berättar Mats Rosin, VD för Finlands Färjetrafik.

Finferries senaste nybyggen är döpta efter himlakroppar (färjan Stella på rutten Korpo–Norrskata–Houtskär och oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava – d.v.s. Karlavagnen på svenska – på rutten Kotka–Pyttis), så det är enligt Rosin naturligt att Elektra läggs till bland dessa. Enligt den grekiska mytologin är Elektra en stjärna bland stjärnhopet Plejaderna.
Vi hoppas naturligtvis att färjans namn får positiv respons bland våra passagerare. Färjan kommer att vara en viktig del av användarnas vardag, och därför ville vi offentliggöra namnet redan i god tid före färjans ankomst, tillägger Rosin.

Den eldrivna hybridfärjan kommer att vara cirka 90 meter lång, 16 meter bred och ha kapacitet för 90 personbilar.