Finlands Skärgårdsrederi Ab har undertecknat ett villkorligt avtal gällande köpet av Hitis ruttområdes och Rimito ruttområdes fartyg

Utgiven 03.06.2024

Finlands Skärgårdsrederi Ab, som hör till Finlands Färjetrafik -koncernen, har idag den 3.6.2024 undertecknat ett villkorligt avtal gällande köpet av fartygen ms Stella och ms Isla, som ägs av Kuljetus-Savolainen Oy.

Vid genomförandet av köpet överförs Hitis ruttområdes och Rimito ruttområdes serviceavtal, trafikeringsansvar och personalen på rutternas fartyg till Finlands Skärgårdsrederi Ab. Transaktionen är planerad att slutföras under juni 2024.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi