Finlands Skärgårdsrederi Ab har undertecknat ett villkorligt avtal gällande köpet av Utö-ruttens fartyg

Utgiven 02.05.2023

Finlands Skärgårdsrederi Ab, som hör till Finlands Färjetrafik -koncernen, har i dag 2.5.2023 undertecknat ett villkorligt avtal gällande köpet av fartygen ms Baldur och ms Kökar, som ägs av Saariston Meritie Oy och köpet av fartyget ms Tuuli, som ägs av Kuljetus Savolainen Oy.

Vid genomförandet av köpet överförs Utö-ruttens serviceavtal, trafikeringsansvar och besättningen på Utö-ruttens fartyg till Finlands Skärgårdsrederi Ab. Transaktionen är planerad att slutföras senast den 19.5.2023.

Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi