Förbindelsebåten Jurmo II säljs till Sverige

Utgiven 14.01.2014

Finlands Skärgårdsrederi, som ingår i Finferries koncernen, har undertecknat ett avtal om försäljning av förbindelsebåten Jurmo II till Trafikverket Färjerederiet i Sverige. Förbindelsebåten planeras att användas för trafik på Holmöleden. I samband med affären blir fartygets nya namn Capella.

Fartyget är byggt i Finland 1975 och förlängt 1984 och har tidigare gått i reguljär trafik bland annat i Åbo skärgård, senast på Iniörutten till slutet av år 2012. Efter upphandling ersattes hon av ett annat fartyg. Tilläggsinformation: Mats Rosin, Verkställande direktör, Finferries: +358 400 522037 Anders Werner, Chef