Med cykel ombord på färjan

Utgiven 29.06.2023

Cykelresande är populärt på sommaren och vi vill påminna om säkerheten vid färjplatserna.

Cyklister och fotgängare stiger ombord och stiger av färjan efter motorfordonen.

Följ alltid färjpersonalens anvisningar.

Vi önskar tryggt resande med Finferries färjor!