Minister Tuppurainen döpte Finferries nya miljövänliga färja Altera

Utgiven 14.09.2022

Finferries nybyggda batterihybridfärja Altera döptes i dag 14.9.2022 vid Packhuskajen i Helsingfors. Vid dopceremonin närvarade inbjudna gäster och media. Dopuppdraget utfördes av fartygets gudmor, Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

– Det var en ära för oss att få det senaste miljövänliga tillskottet i vår flotta döpt av minister Tuppurainen. Altera kommer att hjälpa oss att minska verksamhetens koldioxidavtryck i linje med Finlands miljömål. Alteras koldioxidutsläpp är drygt 85 procent lägre än hos en motsvarande konventionell dieseldriven färja, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Altera drivs i första hand med landströmsladdade batterier, som laddas varje gång färjan lägger till. Som reserv har färjan dieselelektrisk drift som kan kopplas på till exempel vintertid om isläget är svårt eller i händelse av elavbrott eller andra oväntade situationer.

Fartygsbygget inleddes i juli 2021 vid det polska varvet CRIST S.A. På samma varv byggdes även Finlands första batterihybridfärja Elektra. Batterierna, elmotorerna och styrsystemet samt annan tillhörande utrustning levererades av Siemens.

– Bygget av Elektra gav både varvet och Siemens värdefull erfarenhet och därför är vi nöjda med att det goda samarbetet fortsatte med Altera. Elektra som togs emot 2017 har fungerat som förebild, men Altera är en avsevärt förbättrad version när det gäller exempelvis batteri- och hybridtekniken. Spillvärme från fartygets system tas till vara, och fartygets skrov är format för energieffektivitet och representerar den senaste tekniken. Batterierna laddas med grön el, berättar Mats Rosin.

– Dessa förbättringar gör fartyget ännu mer energieffektivt och miljövänligt, tillägger Rosin.

Finlands andra batterihybridfärja Altera är 104 meter lång, 15,20 meter bred och har kapacitet för 92 personbilar. Altera börjar trafikera rutten Pargas–Nagu tillsammans med Elektra senast 1.1.2023.