Minskning av koldioxidutsläpp med hjälp av batteriteknik på färjor

Utgiven 05.10.2021

Finlands Färjetrafik, Finferries, har tillsammans med branschen utvecklat miljövänliga lösningar och tagit dem framgångsrikt i bruk. Ett bra exempel på detta är Elektra, Finlands miljövänligaste färja, som har varit i trafik sedan juni 2017.

Finferries har fr.o.m. 2015 samarbetat med Teknologiska forskningscentralen VTT gällande beräkningen av bolagets koldioxidutsläpp. VTT kvalitetssäkrar riktigheten i rapporterna. Från rapporterna framgår att Elektra sedan sin trafikstart avsevärt bidragit till att minska bolagets koldioxidavtryck under treårsperioden 2018–2020. Jämförelseåret är 2016 och bolagets koldioxidutsläpp har minskat år 2020 med 5,4 procentenheter per sjömil. Detta beror främst på Elektra, men även andra mindre projekt har bidragit till utvecklingen.

Elektra har 50 % större fordonskapacitet än Sterna, färjan som Elektra ersatte på rutten Pargas–Nagu. Elektras koldioxidutsläpp är bara 15 % jämfört med Sternas motsvarande jämförbara siffror. Under de två senaste åren har bolaget endast använt förnybar, miljövänlig el.

Den nya eldrivna miljövänliga hybridfärjan Altera blir det nyaste tillskottet till Finferries flotta våren 2022. Altera kommer att trafikera Pargas–Nagu-rutten i par med Elektra. Färjan, som är under byggnad på det polska varvet Crist i Gdynia, framskrider enligt plan och sjösättningen kommer att ske i november detta år.

Altera är 104 meter lång, 16,5 meter bred och färjans djupgående är 5,1 meter. Maskinstyrkan (elmotorerna) är 2 x 950 kW och batterikapaciteten är 2 x 0,6 MWh. Färjan rymmer 92 personbilar och den maximala passagerarmängden är 375. Altera drivs med batteripaket och laddas med landström, på samma sätt som Elektra direkt från nätet.

Samma miljövänliga hybridteknologi utnyttjas även i färjan, som i början av 2023 levereras för passet Nagu–Korpo. Den ännu inte namngivna färjan kommer att trafikera på rutten tillsammans med Prostvik 1. Kölsträckningen sker på tisdagen den 12.10.2021.


Koncernen Finlands Färjetrafik, som marknadsförs med namnet Finferries, är ett statsägt rederi som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finferries fartyg transporterar årligen cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Koncernen har över 300 anställda på 42 rutter runt om i Finland. 
Läs mer om vår verksamhet: finferries.fi