Oljebekämpnings- och förbindelsefartyget Otava döptes i Nystad

Utgiven 28.04.2014

Måndagen 28.4.2014 firades sjösättningen och dopet av Finlands Färjetrafik Ab:s nya kombinerade oljebekämpnings- och förbindelsefartyg som är byggt av Uudenkaupungin Työvene Oy. Gudmor till fartyget är direktör Tuula Lybeck från Undervisnings- och kulturministeriet som döpte fartyget till Otava i närvaro av inbjudna gäster, representanter för Finlands Färjetrafik, Uudenkaupungin Työvene, klassificeringssällskapet Bureau Veritas och pressen.

Kombinationsfartyget som började byggas i maj 2013 är en ny typ av fartyg som utöver förbindelsetrafik i skärgården även kan användas för eventuella oljebekämpningsuppdrag. Otava sätts in på rutten Kotka–Pyttis där såväl ruttens längd som de svåra isförhållandena ställer särskilda krav på fartygets prestanda. Fartyget är konstruerat för att kunna gå i 30 cm tjock is och skrovets utformning ger minimerad bränsleförbrukning även i högre sjögång.

Fartyget som är utrustat med den nyaste tekniken är 34,9 meter långt och 9 meter brett. Djupgåendet i förbindelsebåtstrafik är 2,4 meter och i oljebekämpningsuppdrag 2,65 meter. Fartyget kan ta 100 passagerare och även transportera en lastbil eller 8 personbilar.

– Vi är glada över att Finferries efter en omfattande upphandling valde Uudenkaupungin Työvene Oy att bygga fartyget. Utöver priset vägde varvets gedigna kompetens inom fartygsbygge av detta slag tillsammans med de goda erfarenheterna av fartyg som varvet har byggt till vår fördel, berättar verkställande direktör Harri Putro på Uudenkaupungin Työvene Oy.

– Det har väntats länge på ett nytt förbindelsefartyg till Kotka skärgård. Man kan säga att bygget av Otava möjliggjordes av den lokala befolkningens och myndighetens gemensamma vilja. Tack vare det långa avtal som NTM-centralen i Egentliga Finland upphandlade på rutten Kotka–Pyttis blev det möjligt att investera i ett nybygge för 7,5 miljoner euro. Vårt nya fartyg visar att säkerhets- och miljöfaktorerna väger tungt även när det handlar om att utveckla skärgården och andra sjö- och havsområden, säger Mats Rosin, verkställande direktör på Finlands Färjetrafik Ab.