Utö-ruttens fartyg överförs den 19.5.2023 kl. 12.00 till Finlands Skärgårdsrederi Ab:s ägo

Utgiven 19.05.2023

Med köpet, som har bekräftats i dag den 19.5.2023, överförs ms Baldur, ms Kökar och ms Tuuli kl. 12.00 till Finlands Skärgårdsrederi Ab:s ägo. Med köpet överförs även ansvaret för trafiken på Utö-rutten till Finlands Skärgårdsrederi Ab.

Ms Baldur kommer att dockas den 31.5.2023 på Nådendals varv och under dockningen målas fartyget i bolagets färger och samtidigt görs allmänna generella förbättringar på fartyget. Fartyget återgår i trafik uppskattningsvis den 14.6.2023.

Under tiden som ms Baldur dockas, kommer reservfartyget ms Kökar att trafikera på rutten.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi