Trafikmeddelanden

Velkua rutten - Kaita

Giltighetstid: Tillsvidare

Utgiven 21.09.2022 15:05

Förbindelsebåten Kaita kör fr.o.m. den 22.9.2022 till en tillfällig brygga på grund av renovering av bryggområdet. 

Tilläggsinformation fås från förbindelsebåten. 


Strandarbete vid Prostvik färjstranden

Giltighetstid: 1.3.-20.12.2022

Utgiven 28.02.2022 16:11

Uppdaterat 29.11.2022

A-laiturit bygger nya strandkonstruktioner vid Prostvik färjstranden under tiden 1.3.-20.12.2022. Det kan förekomma trafikavbrott på vardagar från måndag till torsdag mellan kl. 06:00-21:00. Arbetet kan påverka funktionen av trafikljusen på Prostvik sidan.

Vi meddelar om möjliga förändringar i färjornas tidtabeller eller annullering av avgångar på vår hemsida.

Tilläggsinformation fås från NTM-centralens pressmeddelande.

BESTÄLL RSS-FIL