Batterihybridfärjans L-317 kollision mot bryggkonstruktioner den 13.4.2023

Utgiven 14.04.2023

På torsdagskvällen den 13.4.2023 ca kl. 21.50 förlorade batterihybridvajerfärjan L-317 på Nagu–Korpo-rutten tillfälligt sin styrförmåga, vilket ledde till att vajerfärjan kolliderade med bryggkonstruktioner vid Korpo färjfäste.

Enligt den senaste informationen skedde det inte en s.k. ”blackout”-situation ombord på vajerfärjan, utan bortsett från den tillfälliga tekniska störningen var vajerfärjan i övrigt i funktionsdugligt skick. Kort efter kollisionen lyckades vajerfärjans besättning återställa manövrerbarheten och styra vajerfärjan till Nagu färjfäste i Pärnäs, eftersom bryggkonstruktionen i Korpo fick skador och vajerfärjan kunde inte lägga till vid färjfästet.

Vid kollisionstidpunkten fanns det inte passagerare ombord utan endast vajerfärjans tvåmanna besättning. Inga personskador uppstod. Till följd av kollisionen uppstod endast mindre skador på vajerfärjan och bryggkonstruktionerna. Olyckan orsakade inga miljöskador. Orsaken till olyckan utreds noggrant innan vajerfärjan tas i trafik.

Reservfärjan Prostvik 1 trafikerar enligt tidtabell tills L-317 tas i trafik.


Tilläggsinformation:
Håkan Fagerström, vice verkställande direktör, Finferries
tfn: 040 515 6329, e-post: hakan.fagerstrom(at)finferries.fi