Finlands Skärgårdsrederi Ab och Kuljetus-Savolainen Oy har nått en överenskommelse i patenttvisten

Utgiven 17.05.2022

Finlands Skärgårdsrederi Ab äger ett europeiskt patent och en nyttighetsmodell gällande ett kombinerat förbindelse- och oljebekämpningsfartyg. Kuljetus-Savolainen Oy:s förbindelsefartyg Stella, som trafikerar på Hitis rutten, använder sig av patentlösningen. Kuljetus-Savolainen har försökt upphäva Finlands Skärgårdsrederiets patent och nyttighetsmodell med gjorda invändningar. Finlands Skärgårdsrederi har väckt talan i marknadsdomstolen mot Kuljetus-Savolainen för patentintrång.


Finlands Skärgårdsrederi och Kuljetus-Savolainen har förhandlat fram en uppgörelse i tvisten och parterna har nått en överenskommelse. Parterna har ingått ett förliknings- och licensavtal, i vilket parterna har kommit överens om patenten och nyttighetsmodellen samt avslutandet av processerna gällande intrånget och om en licenslösning enligt vilken Kuljetus-Savolainen har rätt att använda patentet på sina fartyg.