HL-Metal bygger Finferries nya förbindelsebåt

Utgiven 27.05.2022


Finferries deltog som ett konsortium tillsammans med Archipelago Lines Oy i konkurrensutsättningen av Korpo och Nagu norra förbindelsebåtsruttområde för perioden 2023–2028. Bolagen var framgångsrika i upphandlingen. Archipelago Lines, som opererar för tillfället på Korporutten, kommer att fortsätta på rutten med förbindelsebåten Fiskö under den nya kontraktsperioden.

Finferries kommer att sätta in en ny förbindelsebåt på Nagu norra rutten. Bolaget har undertecknat ett intentionsavtal med det finska varvet Oy HL-Metal Ab gällande byggandet av ett nytt fartyg. Fartyget byggs på HL-Metals varv i Pargas enligt de nya kraven och fartygets motor kommer att uppfylla utsläppskraven enligt Tier III. Förbindelsebåtens längd är 30,8 meter, bredden 7,8 meter och bärigheten 25 ton. Den maximala passagerarmängden är 99.

HL-Metal är en pålitlig samarbetspartner med god erfarenhet. Vi är nöjda med att få samarbeta med dem i detta projekt, berättar Mats Rosin, verkställande direktör för Finferries.

Det känns väldigt fint och vi är stolta över att vi som ett lokalt företag får bygga denna förbindelsebåt, som kommer att betjäna skärgården och dess invånare. Vi ser detta som en stark bekräftelse på att vi har lyckats utveckla vår verksamhet och vårt kunnande, så att vi kan fungera som en uppskattad partner på service- och nybyggnationsmarknaden för mindre arbetsfartyg, konstaterar HL-Metals verkställande direktör Markus Flinckman.

Den nya förbindelsebåten börjar trafikera på Nagu norra rutten den 1.5.2023.

Koncernen Finlands Färjetrafik, som marknadsförs med namnet Finferries, är ett statsägt rederi som sköter både förbindelsebåts- och färjetrafik. Finferries fartyg transporterar årligen cirka 4 miljoner fordon och 10 miljoner passagerare. Koncernen har över 300 anställda på 44 rutter runt om i Finland.
Läs mer om vår verksamhet: finferries.fi

Oy HL-Metal Ab är ett företag i Pargas, vars verksamhet består av industriunderhåll, tillverkning av stålkonstruktioner och varvsdrift. Företaget har 46 anställda och en bred och kunnig underleverantörskedja.